Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to European Marine Science. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
10 research outcomes, page 1 of 1
 • other research product . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Liuska, Lauri;
  Country: Finland

  Tässä kandityössä tutkitaan polymeerikomposiittien käyttökohteita ja käyttöön johtaneita syitä veneteollisuudessa. Työssä on selvitetty veneteollisuuden erityisiä materiaaleihin liittyviä vaatimuksia, sekä polymeerikomposiittien soveltuvuutta veneteollisuuteen. Työstä s...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Enroth, Björn;
  Country: Finland

  Tämän diplomityön tarkoituksena on määrittää teknologiset vaihtoehdot lämpöenergian talteenotolle, varastoinnille ja hyödyntämiselle Itämeren alueen avustavalle jäänmurtajalle. Lämpöenergian talteenoton ja varastoinnin tarkoituksena on alentaa polttoaineen kulutusta, pä...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Salonen, Nina;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Follikulaarinen kystiitti on koirilla harvinainen virtsarakon muutos, joka on kuvailtu aikaisemmin kirjallisuudessa puuttellisesti. Tapauskertomuksia follikulaarisesta kystiitistä koirilla on vain kaksi, joista toinen on kirjoitettu 1940 ja toinen vuonna 2014. Tutkielma...

 • other research product . 2018
  Open Access Finnish
  Authors:
  Zidbeck, Erika;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitettiin mikromuovien (< 5 mm) määrää Suomen rannikkovesien kaloissa Itämerellä. Tutkielmaa varten kerättiin kalanäytteitä yhdeksästä kohteesta eri puolilta Suomen rannikkoa. Lisäksi otettiin vesinäytteitä seitsemästä rannikkokohteesta....

 • other research product . 2017
  Open Access Finnish
  Authors:
  Hirvonen, Aleksi;
  Country: Finland

  Tutkimuksessa haettiin ratkaisuja yrityksen kunnonvalvontayksikön tarpeisiin ruoripotkurilaitteen laakereista saatavan mittausdatan käsittelyyn ja kuukausiraportoinnin kehittämiseen. Kohdeyrityksenä oli ABB Marine and Ports ja sen kehittämä ruoripotkurijärjestelmä. Tutk...

 • publication . Article . 2007
  Open Access Finnish
  Authors:
  Delongueville, C.; Scaillet, R.;

  Different potential means of introduction of alien species of molluscs into the Mediterranean Sea are presented. They are illustrated by our personal data. Emphasis is put on the lessepsian species present in the Gulf of Iskenderun (Turkey) and adjacent areas (list of t...

 • publication . Other literature type . 1995
  Open Access Finnish
  Authors:
  Mäkinen, Sirpa;
  Publisher: University of Helsinki
  Country: Finland
 • publication . Book . 1989
  Restricted Finnish
  Authors:
  Tikkanen, Leena;
  Publisher: VTT Technical Research Centre of Finland
  Country: Finland

  Elintarvikkeiden toksikologinen turvallisuus on viime vuosina ollut vilkkaan tutkimuksen ja keskustelun kohteena. Eräs keskeinen tavoite pyrittäessä arvioimaan ravinnon toksikologisia riskejä on ravinnon mutageenisten ja karsinogeenisten yhdisteiden kartoittaminen. Aihe...

 • publication . Report . 1989
  Finnish
  Publisher: VTT Technical Research Centre of Finland
  Country: Finland

  Elintarvikkeiden toksikologinen turvallisuus on viime vuosina ollut vilkkaan tutkimuksen ja keskustelun kohteena. Eräs keskeinen tavoite pyrittäessä arvioimaan ravinnon toksikologisia riskejä on ravinnon mutageenisten ja karsinogeenisten yhdisteiden kartoittaminen. Aihe...

 • publication . Article . 1892
  Open Access Finnish
  Authors:
  Dollo, L.;
10 research outcomes, page 1 of 1