Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to European Marine Science. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
27 Research products, page 3 of 3

 • European Marine Science
 • Other research products
 • CZ
 • KR

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors: 
  Banzetová, Diana;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část se zabývá příčinami migrace ryb a s tím spojenou revitalizací toků pomocí výstavby rybích přechodů přes migrační bariéry. Jsou zde popsány dva základní typy rybích přechodů, přírodě blízké a technické, a hlavní rysy t...

 • Other research product . 2011
  Open Access Czech
  Authors: 
  Šikýřová, Monika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
  Project: EC | TEAMSAFETY (243689)

  Bakalářská práce se snaží zjistit, jaké zpravodajské hodnoty jsou vnímané za důležité v prostředí Web 2.0, kde se každý účastník tohoto prostředí může stát zároveň jeho tvůrcem. Práce se bude snažit pomocí analýzy sociálních sítí a prostřednictvím polostrukturovaných do...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Doušová, Petra;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
  Country: Czech Republic

  V bakalářské práci teoretického charakteru byla řešena problematiky využití ryb jako bioindikátoru pro stanovení úrovně znečištění vodního ekosystému. Jako xenobiotikum byly vybrány polychlorované bifenyly (PCB), které stále ještě patří mezi prioritní organické polutant...

 • Other research product . 2008
  Open Access Czech
  Authors: 
  Prokeš, Jaroslav;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  Country: Czech Republic

  Analýza hluku v obytných prostorách sousedících se strojovnou výtahu. Návrh a diskuse účinnosti případných protihlukových opatření. Analysis noise in dwelling space neighbouring with elevator machine-room. Project and discussion about effectivity contingent opposite noi...

 • Open Access
  Authors: 
  Haas, Christian;
  Country: Germany

  While the summer sea ice extent has beendecreasing in the Artic by 8% per decade for the past 30 years,the ice extent has actually increased slightlyin the Antarctic. Ice thickness changes are less well known. In the central Arctic, sea ice thinned by 43%between 1958197...

 • Open Access
  Authors: 
  Schenke, Hans-Werner;
  Publisher: PANGAEA
  Country: Germany
 • Open Access
  Authors: 
  Brizova, Eva;
  Publisher: PANGAEA
  Country: Germany