Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to European Marine Science. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
2 Research products, page 1 of 1

 • European Marine Science
 • Other research products
 • European Commission
 • EC|FP7
 • CZ
 • KR

Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Roscoe, H. K.; Roozendael, M.; Fayt, C.; Piesanie, A.; Abuhassan, N.; Adams, C.; Akrami, M.; Cede, A.; Chong, J.; Clémer, K.; +41 more
  Project: EC | MEGAPOLI (212520)

  In June 2009, 22 spectrometers from 14 institutes measured tropospheric and stratospheric NO2 from the ground for more than 11 days during the Cabauw Intercomparison Campaign of Nitrogen Dioxide measuring Instruments (CINDI), at Cabauw, NL (51.97° N, 4.93° E). All visible instruments used a common wavelength range and set of cross sections for the spectral analysis. Most of the instruments were of the multi-axis design with analysis by differential spectroscopy software (MAX-DOAS), whose non-zenith slant columns were compared by examining slopes of their least-squares straight line fits to mean values of a selection of instruments, after taking 30-min averages. Zenith slant columns near twilight were compared by fits to interpolated values of a reference instrument, then normalised by the mean of the slopes of the best instruments. For visible MAX-DOAS instruments, the means of the fitted slopes for NO2 and O4 of all except one instrument were within 10% of unity at almost all non-zenith elevations, and most were within 5%. Values for UV MAX-DOAS instruments were almost as good, being 12% and 7%, respectively. For visible instruments at zenith near twilight, the means of the fitted slopes of all instruments were within 5% of unity. This level of agreement is as good as that of previous intercomparisons, despite the site not being ideal for zenith twilight measurements. It bodes well for the future of measurements of tropospheric NO2, as previous intercomparisons were only for zenith instruments focussing on stratospheric NO2, with their longer heritage.

 • Other research product . 2011
  Open Access Czech
  Authors: 
  Šikýřová, Monika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
  Project: EC | TEAMSAFETY (243689)

  Bakalářská práce se snaží zjistit, jaké zpravodajské hodnoty jsou vnímané za důležité v prostředí Web 2.0, kde se každý účastník tohoto prostředí může stát zároveň jeho tvůrcem. Práce se bude snažit pomocí analýzy sociálních sítí a prostřednictvím polostrukturovaných dotazníků , pro účastníky tohoto prostředí, zjistit, jaké hodnoty musí splňovat zpráva, aby na ni tito účastníci odkázali, nebo naopak jaké hodnoty sdělení jsou příčinou odrazení od odkazu na zprávu v prostředí Web 2.0. Tyto zpravodajské hodnoty budou v práci porovnávány s již vytvořenou škálou zpravodajských hodnot, které jsou běžně používány v prostředí masových médií. Katedra sociologie Obhájeno This bachelor thesis is trying to find out, which news values are considered important in Web 2.0 environment, in which every participant can become its creator. Using the semistructured questionnaires, the thesis will try to find out, which values should the message fulfill to be referred to by a participant and which values deter participant from referring to the message in Web 2.0 environment. In the thesis, these news values will be compared to already created scale of news values, which are commonly used in mass media.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to European Marine Science. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
2 Research products, page 1 of 1
 • Open Access English
  Authors: 
  Roscoe, H. K.; Roozendael, M.; Fayt, C.; Piesanie, A.; Abuhassan, N.; Adams, C.; Akrami, M.; Cede, A.; Chong, J.; Clémer, K.; +41 more
  Project: EC | MEGAPOLI (212520)

  In June 2009, 22 spectrometers from 14 institutes measured tropospheric and stratospheric NO2 from the ground for more than 11 days during the Cabauw Intercomparison Campaign of Nitrogen Dioxide measuring Instruments (CINDI), at Cabauw, NL (51.97° N, 4.93° E). All visible instruments used a common wavelength range and set of cross sections for the spectral analysis. Most of the instruments were of the multi-axis design with analysis by differential spectroscopy software (MAX-DOAS), whose non-zenith slant columns were compared by examining slopes of their least-squares straight line fits to mean values of a selection of instruments, after taking 30-min averages. Zenith slant columns near twilight were compared by fits to interpolated values of a reference instrument, then normalised by the mean of the slopes of the best instruments. For visible MAX-DOAS instruments, the means of the fitted slopes for NO2 and O4 of all except one instrument were within 10% of unity at almost all non-zenith elevations, and most were within 5%. Values for UV MAX-DOAS instruments were almost as good, being 12% and 7%, respectively. For visible instruments at zenith near twilight, the means of the fitted slopes of all instruments were within 5% of unity. This level of agreement is as good as that of previous intercomparisons, despite the site not being ideal for zenith twilight measurements. It bodes well for the future of measurements of tropospheric NO2, as previous intercomparisons were only for zenith instruments focussing on stratospheric NO2, with their longer heritage.

 • Other research product . 2011
  Open Access Czech
  Authors: 
  Šikýřová, Monika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
  Project: EC | TEAMSAFETY (243689)

  Bakalářská práce se snaží zjistit, jaké zpravodajské hodnoty jsou vnímané za důležité v prostředí Web 2.0, kde se každý účastník tohoto prostředí může stát zároveň jeho tvůrcem. Práce se bude snažit pomocí analýzy sociálních sítí a prostřednictvím polostrukturovaných dotazníků , pro účastníky tohoto prostředí, zjistit, jaké hodnoty musí splňovat zpráva, aby na ni tito účastníci odkázali, nebo naopak jaké hodnoty sdělení jsou příčinou odrazení od odkazu na zprávu v prostředí Web 2.0. Tyto zpravodajské hodnoty budou v práci porovnávány s již vytvořenou škálou zpravodajských hodnot, které jsou běžně používány v prostředí masových médií. Katedra sociologie Obhájeno This bachelor thesis is trying to find out, which news values are considered important in Web 2.0 environment, in which every participant can become its creator. Using the semistructured questionnaires, the thesis will try to find out, which values should the message fulfill to be referred to by a participant and which values deter participant from referring to the message in Web 2.0 environment. In the thesis, these news values will be compared to already created scale of news values, which are commonly used in mass media.