Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to European Marine Science. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • other research product . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Liuska, Lauri;
  Country: Finland

  Tässä kandityössä tutkitaan polymeerikomposiittien käyttökohteita ja käyttöön johtaneita syitä veneteollisuudessa. Työssä on selvitetty veneteollisuuden erityisiä materiaaleihin liittyviä vaatimuksia, sekä polymeerikomposiittien soveltuvuutta veneteollisuuteen. Työstä s...

 • other research product . 2021
  Open Access Finnish
  Authors:
  Enroth, Björn;
  Country: Finland

  Tämän diplomityön tarkoituksena on määrittää teknologiset vaihtoehdot lämpöenergian talteenotolle, varastoinnille ja hyödyntämiselle Itämeren alueen avustavalle jäänmurtajalle. Lämpöenergian talteenoton ja varastoinnin tarkoituksena on alentaa polttoaineen kulutusta, pä...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Salonen, Nina;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Follikulaarinen kystiitti on koirilla harvinainen virtsarakon muutos, joka on kuvailtu aikaisemmin kirjallisuudessa puuttellisesti. Tapauskertomuksia follikulaarisesta kystiitistä koirilla on vain kaksi, joista toinen on kirjoitettu 1940 ja toinen vuonna 2014. Tutkielma...

 • other research product . 2018
  Open Access Finnish
  Authors:
  Zidbeck, Erika;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitettiin mikromuovien (< 5 mm) määrää Suomen rannikkovesien kaloissa Itämerellä. Tutkielmaa varten kerättiin kalanäytteitä yhdeksästä kohteesta eri puolilta Suomen rannikkoa. Lisäksi otettiin vesinäytteitä seitsemästä rannikkokohteesta....

 • other research product . 2017
  Open Access Finnish
  Authors:
  Hirvonen, Aleksi;
  Country: Finland

  Tutkimuksessa haettiin ratkaisuja yrityksen kunnonvalvontayksikön tarpeisiin ruoripotkurilaitteen laakereista saatavan mittausdatan käsittelyyn ja kuukausiraportoinnin kehittämiseen. Kohdeyrityksenä oli ABB Marine and Ports ja sen kehittämä ruoripotkurijärjestelmä. Tutk...

5 research outcomes, page 1 of 1