The following results are related to European Marine Science. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Žagar, Dušan; Ramšak, Vanja; Ličer, Matjaž; Petelin, Boris; Malačič, Vlado;
  Publisher: Ljubljana, Ministrstvo za obrambo: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
  Country: Slovenia

  Uporaba numeričnih modelov ob razlitjih nafte na morju

 • other research product . Other ORP type . 2012
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Bedenik, Branko;
  Publisher: OCEAN d.o.o., Štajerski tehnološki park
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ličer, Matjaž; Žagar, Dušan; Jeromel, Maja; Vodopivec, Martin;
  Publisher: Ljubljana, Ministrstvo za obrambo: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
  Country: Slovenia

  Numerični modeli za določanje stanja morja v Jadranskem morju

 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Pohar, Jurij;
  Publisher: Biotehniška fakulteta
  Country: Slovenia

  Od kalifornijskih postrvi iste plemenske jate smo pridobili ikre v prvi in drugi drsti. Za vsako samico smo pri vsaki od drsti določili maso telesa (MPlm) ter absolutno plodnost (PAbs). Na podlagi teh podatkov smo izračunali relativno plodnost (PRel). Od vsake plemenke ...

 • other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Velušček, Anton; Čufar, Katarina; Culiberg, Metka; Toškan, Borut; Dirjec, Janez; Malez, Vesna; Janžekovič, Franc; Govedič, Marijan;
  Publisher: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU
  Country: Slovenia
5 research outcomes, page 1 of 1