Filters (2)
The following results are related to European Marine Science. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
935 research outcomes, page 1 of 94
 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sezgin, Murat;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliği? ve ?Deniz Kazaları? sahilgüvenlik görevleri kapsamında ?Acil Durum Yönetimi? gerektiren hallerdir.Kaza ve kirliliğin beraber meydana geldiği felaketler ise; müdahale edenkurumlar arası eşgüdümün önem kazandığı durumlardır. Bu fela...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Aydin, Tuncay;
  Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü

  Çalışmada, gemiadamlarının mesleki tükenmişlik düzeylerinin, demografik özelliklerle değişip değişmediği incelenmiştir. Çalışma kapsamında 2014 yılı içerisinde Samsun, İstanbul ve Trabzon Limanlarına uğrayançeşitli büyüklük ve türden gemilerden randomize seçilen 305 gem...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Arican, Umut Çelen;
  Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü

  Geride bıraktığımız yarım yüzyılda küresel bazda deniz taşımacılığı 20 kat artmış, 2017 yılı dünyada taşınan yüklerin hacim olarak %84'ü, deniz yolu ile taşınmıştır. Dünyadaki trende paralel olarak 2017 yılında Türkiye'nin dış ticaretinin yaklaşık % 87'si...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ormanci, Kaan;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Denizcilik sektöründe servis kapasitesi belirleme, birbirinden çok farklı büyüklüklerde pazarların varlığı, pazarlardaki limanların sayısının farklılığı ve mesafe farklılıkları nedeniyle zor bir problemdir. Bu konuyu çeşitli şekillerde inceleyen bir çok çalışma bulunmak...

 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Turkish
  Authors:
  Keskin, Cengiz;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Osmanlı bahriye teskilatı, hiç süphesiz Osmanlı Devleti'nin üç kıtaya yayılarak bir cihanhakimiyeti kurmasında ve dünya siyasetine yön veren tek güç haline gelmesinde en temelOsmanlı kurumlarından biridir. Nitekim, Osmanlı Devleti'nin bahriyesinin güçlü oldugu...

 • publication . Doctoral thesis . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Koçak, Esat;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Küreselleşmeyle birlikte artan ve işletmeler arasından, zincirler ve ülkeler arasına dönüşen rekabette işletmeler ayakta kalabilmek için ulaştırma ve lojistik problemi üzerinden maliyetleri düşürürken hizmet sunum düzeylerini artırmayı ve farklılaşmayı hedeflemektedirle...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access English
  Authors:
  Gökçek, Veysel;
  Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü

  Her denizci gemide çalışırken sosyal izolasyona maruz kalmaktadır. Denizciler karadan, ailelerinden, sevdiklerinden ve arkadaşlarından kontratları boyunca ayrı kalırlar. Gün geçtikçe azalan mürettebat sayısına karşın sorumluluklar, iş yükü ve evrak işleri sürekli artmak...

 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Turkish
  Authors:
  Topaloğlu, Harun;
  Publisher: Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

  Yüksek lisans bitirme tezimde, ülke ekonomimizin gelişmesine büyük katkısağlayabilecek, ticaretimize konu olan malların ekonomimize giriş-çıkış yaptıklarılimanlarımızın mevcut durumlarını, eksiklerini ve bunların nasıl giderilip, geliştirileceğineışık tutmaya uğraştım.L...

 • publication . Doctoral thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Öter, Serkan;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yöneticiler işletmelerin verimliliğini arttırmanın yollarını aramışlar ve böyle bir durumun en başta insanın etkinliğinin artmasını sağlayarak olacağını bulmuşlardır. Kuşkusuz çalışanların işgücü sınırlarının üzerine çıkmalarının sağlanması işletmenin genel performansın...

 • publication . Doctoral thesis . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ünlügençoğlu, Kaan;
  Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü

  Dünyadaki yük taşımacılığının büyük bir çoğunluğu deniz yoluyla yapılmaktadır. Diğer taşımacılık türleri olan havayolu, demiryolu ve karayolu taşımacılıklarına kıyasla çevre dostu olarak kabul edilir. Ancak uluslararası ticaret hacminin artması, gemi sayısının artışına ...

935 research outcomes, page 1 of 94