search
The following results are related to European Marine Science. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
155 Research products

 • European Marine Science
 • Open Access
 • Turkish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Şen, Ali;

  Aim: In this study, it was aimed to investigate the changes in fatty acid composition of sea bass fish grown in different environments (wild-freshwater environment, wild-marine environment, culture) as a result of applying three different cooking methods (deep fat frying, grilling, baking). Materials and Methods: 3 different cooking methods (deep fat frying, grilling, baking) were applied to sea bass fish grown in different environments (wild freshwater environment, wild marine environment, culture). 4 different groups were formed, including raw fish samples. The procedures applied in this research were carried out in triplicate. After the fish were washed and cleaned, they were made into fillets. Samples are adjusted to a minimum of 500 g. Fatty acid composition analysis was performed using the COI / T.20 / Doc.no.17 gas chromatographic method and GC-FID device. Results: The % fatty acids values obtained as a result of the analysis were determined as follows in the "freshwater, marine, culture" sea bass fish and in the "raw, deep fat frying, grilling, baking" co-oking groups, respectively. Omega-3; (14.78; 9.19; 13.60; 9.89), (16.41; 9.35; 15.66; 10.34), (11.76; 9.73; 11.23; 9 ,41), omega-6; (18.52; 46.58, 12.36; 29.83), (22.53; 30.49; 12.86; 29.81), (18.19; 30.18; 18.30; 30 .34), saturated fat; (0.47; 0.51; 0.80; 0.38), (0.50; 0.58; 0.77; 0.50), (1.68; 1.21; 1.18; 2 .03), monounsaturated fat; (0.93; 1.29; 0.62; 0.97), (0.79; 1.35; 0.60; 1.16), (3.22; 2.73; 2.32; 4 .59), polyunsaturated fat; (0.70; 2.33; 0.51; 0.99), (0.93; 1.41; 0.56; 1.23), (2.45; 2.91; 1.72; 4 .83), ALA; (0.33; 1.31; 0.25; 0.63), (0.38; 0.27; 0.24; 0.57), (0.42; 0.42; 0.35; 0 ,28), EPA; (0.02; 0.01; 0.23; 0.02), (0.03; 0.01; 0.25; 0.03), (0.01; 0.01; 0.02; 0 .01), DHA; (5.72; 4.91; 10.64; 4.80), (8.26; 4.68; 12.36; 5.28), (5.47; 4.70; 5.18; 4 ,66). Conclusion: According to all fish groups and cooking methods, grilled wild sea bass is the most suitable in terms of omega-3. Freshwater sea bass cooked in deep fat fried is more suitable in terms of omega-6, baked cultured sea bass is more suitable in terms of mono and polyunsaturated fats, grilled wild marine sea bass is more suitable in terms of EPA and DHA. For deep fat frying methods is generally cultured fish more suitable, wild freshwater and marine fish are more suitable for oven cooking for diets low in saturated fat. When raw and cooked fish groups are compared, cooking processes have a significant effect on the approximate fatty acid composition of fish. Amaç: Bu araştırmada farklı ortamlarda yetişmiş (tatlı su, deniz, kültür) levrek balıklarının üç farklı pişirme yöntemi (derin yağda kızartma, ızgarada, fırında) uygulanması sonucu yağ asitleri kompozisyonunda oluşan değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Farklı ortamlarda yetişen (tatlı su, deniz, kültür)levrek balıklarına 3 farklı pişirme yöntemi (yağda, ızgarada, fırında) uygulanmıştır. Çiğ balık numuneleri dahil 4 farklı grup oluşturulmuş, uygulanan işlemler 3 tekrar olarak gerçekleştirilmiştir. Balıklar yıkanıp temizlendikten sonra fileto haline getirilmiş en az 500 gr olacak şekilde hazırlanmıştır. Yağ asitleri kompozisyon analizi COI/T.20/Doc.no.17 gaz kromatografik yöntem ve GC-FID cihazı kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Analiz sonucunda elde edilen % yağ asitleri değerleri sırasıyla “tatlı su, deniz, kültür” levrek balıklarında ve sırasıyla “çiğ, derin yağda, ızgarada, fırında” pişirme gruplarında, omega-3; (14,78; 9,19; 13,60; 9,89), (16,41; 9,35; 15,66; 10,34), (11,76; 9,73; 11,23; 9,41), omega-6; (18,52; 46,58, 12,36; 29,83), (22,53; 30,49; 12,86; 29,81), (18,19; 30,18; 18,30; 30,34), doymuş yağ; (0,47; 0,51; 0,80; 0,38), (0,50; 0,58; 0,77; 0,50), (1,68; 1,21; 1,18; 2,03), tekli doymamış yağ; (0,93; 1,29; 0,62; 0,97), (0,79; 1,35; 0,60; 1,16), (3,22; 2,73; 2,32; 4,59), çoklu doymamış yağ; (0,70; 2,33; 0,51; 0,99), (0,93; 1,41; 0,56; 1,23), (2,45; 2,91; 1,72; 4,83), ALA; (0,33; 1,31; 0,25; 0,63), (0,38; 0,27; 0,24; 0,57), (0,42; 0,42; 0,35; 0,28), EPA; (0,02; 0,01; 0,23; 0,02), (0,03; 0,01; 0,25; 0,03), (0,01; 0,01; 0,02; 0,01), DHA; (5,72; 4,91; 10,64; 4,80), (8,26; 4,68; 12,36; 5,28), (5,47; 4,70; 5,18; 4,66) olarak tespit edilmiştir Öneri: Bütün balık grupları ve pişirme yöntemlerine göre omega-3 yönünden en uygun ızgarada pişirilmiş deniz levrekleridir. Yağda pişirilmiş tatlı su levrekleri omega-6, fırında pişirilmiş kültür levrekleri tekli ve çoklu doymamış yağlar, ızgarada pişirilmiş deniz levrekleri EPA ve DHA yönünden daha uygundur. Yağda pişirme yöntemine genel olarak kültür balıkları daha uygunken, doymuş yağ içeriği düşük diyetler için doğal tatlı su ve deniz balıkları fırında pişirme yöntemine daha uygundur. Çiğ ve pişmiş balık grupları kıyaslandığında pişirme işlemleri balıketinin yaklaşık yağ asidi bileşimleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Selcuk University In...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Selcuk University In...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Gıran, Ayşe Gizem;

  Giriş: Serviks kanseri; vajina yüzeyini döşeyen dokuyla, serviksin iç yüzeyini döşeyen dokunun kesiştiği transformasyon zonu adı verilen yerde başlayan yassı epitel hücre karsinomudur. Serviks kanseri tüm dünyada kadınlarda kansere bağlı ölümler arasında ikinci sırada yer alır. Epidemiyolojik çalışmalar, serviks kanseri için primer risk faktörünün insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu olduğunu göstermektedir.Amaç: Çalışmamızın amacı, preinvaziv lezyon aşamaları (CIN sınıflandırması) tespit edilen ve HPV tiplendirmesi yapılan 50 hasta (HPV+) ve 10 kontrol (HPV -) olgusuna ait sıvı bazlı sitolojik örneklerle (thin prep) FISH yöntemi kullanılarak, hastalıkla ilişkilendirilmiş ve literatürde daha önce tanımlanan olan 3q26 (TERC) ve 8q24.1 (C-MYC) bölgesindeki amplifikasyonları ve 7. kromozomun anöploidileri incelemektir. Ayrıca literatürde yayınlanan diğer çalışmalarla karşılaştırarak, saptanan anomalilerin, hastalığın premalign evrelerinin takibinde tarama yöntemleri ile birlikte kullanılabilirliğini incelemektirGereç-Yöntem: HPV enfeksiyonu saptanmış, preinvaziv servikal lezyon aşamaları tespit edilen 50 olgu ve 10 kontrol grubundan alınan thin prep pap smear örneği FISH analizi ile değerlendirilmiştir. FISH analizi ile 3q26 ve 8q24 bölgelerindeki amplifikasyonlar ve 7. kromozomun sayısal anomalileri incelenmiştirBulgular: Olguların %28 inde (14/50) FISH analizi ile en az bir anomali gözlenmiştir. Olguların % 22 sinde (11/50) C-MYC amplifikasyonu görülmüştür. C-MYC amplifikasyonu gözlenen olguların 4 ünde TERC amplifikasyonu da görülmüştür. Olguların %6 sında (3/50) trizomi 7 tespit edilmiştir. Anomali görülen olguların %85.7 sinin (12/14) yüksek riskli HPV ile, %14.3 ünün (2/14) düşük riskli HPV ile enfekte olduğu gözlenmiştirSonuç ve tartışma: En sık saptadığımız anomali C-MYC gen amplifikasyonudur (%22). C-MYC amplifikasyonlarının % 81.8 i yüksek riskli HPV tiplerinde görülmüştür ve literatür ile uyumludur (P<0.05). Çalışmamızda anomalili olguların %85.7 sinin yüksek riskli HPV ile enfekte olması (P=0,020), kromozom anomalilerinin tespitinin en az HPV tip belirlenmesi kadar hastalığın takibinde önemli olduğunu göstermiştir. Çalışmamız Türk populasyonunda bu konuda yapılmış ilk ve tek çalışma olma özelliğini taşımaktadır. Background: Cervix carcinoma is formed at transformation zone which is the interception area of vagina surface tissue and inner surface tissue of the cervix. All over the world, cervical cancer is the second cause of death among the women. Studies that have been done are indicated that human papillomavirus (HPV) infection is the primer reason of the cervix cancer.Aim: In our study to observe preinvasive lesion stages (CIN classification) diagnosed and HPV types done 50 cases and 10 control groups. Liquid based cytologic specimens (thin prep) are going to be observed based on the amplification in 3q26 (TERC) and 8q24.1 (C-MYC) area and the trisomy of the 7th chromosome, which are determined in literature before, by FISH technique. Also these obtain data is going to be compared with the previously printed studies and use following the premalign lesions with the scanning method will be investigated.Methods: HPV infected (+) and preinvasive cervical lesions stages diagnosis 50 cases and 10 control thin prep pap smear specimens were determined by FISH analysis. amplification in 3q26 and 8q24 area and numerical abnormality of the chromosome 7 were examined by FISH analysis.Results: Twenty-eight percent (14/50) of the patients were positive for at least one abnormality by FISH. C-MYC amplification were detected in %22 (11/50) of cases. Four of cases showed co-amplification C-MYC and TERC. Trisomy of 7 were detected in %6 (3/50) of cases. %85.7 (12/14) of cases abnormality detected infected with high risk HPV and %14.3 (2/14) of cases abnormality detected infected with low risk HPV were observed.Conclusion: C-MYC gene amplification was the most frequent abnormality among our patients. %81.8 of C-MYC amplification was detected with high risk HPV types and consistent with the previous literature (P<0,05). %85.7 of with abnormality cases infected with high risk HPV (P=0,020),chromosome abnormality at least HPV type indicate important role of prognosis. Our study is important due to being the first study and unique at this topic in Turkish population.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Dspace@ESOGUarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Dspace@ESOGU
  Master thesis . 2009
  Data sources: Dspace@ESOGU
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Dspace@ESOGUarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Dspace@ESOGU
   Master thesis . 2009
   Data sources: Dspace@ESOGU
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kizkapan, Taner;

  Günümüzde liman yönetimi dünya ülkeleri arasında limanlar arası rekabet unsurlarından biri haline gelmiştir. Yeni kamu yönetimi akımının bir sonucu olan yönetişim kavramı, 1990'lı yılların ortalarından itibaren limanların yönetiminde de yer bulmaya başlamıştır. Kamu yönetimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını içine alan karmaşık bir sistemi ve bunların kendi aralarındaki ilişkiler ağını ve karşılıklı etkileşimlerini ifade eden `liman yönetişimi` kavramı `liman yönetimi` kavramının yerini almış ve dünyanın çeşitli ülkelerinde liman reformları başlıca eğilim haline gelmeye başlamıştır. Türkiye'de 1997 yılında başlayan liman özelleştirmeleri ile birlikte, limancılık politikalarının özelleştirmeyi üstlenen kuruluşun politikaları ile özdeşleştiği ve limanları ulusal çapta kontrol eden, limancılık faaliyetlerinin geleceğini ve stratejisini belirleyen bir makro sistemin gerekliliği akademik çalışmalarda, sektör raporlarında ve değişik platformlarda dile getirilen en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir.Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin çeşitli limanlarında uygulanan liman yönetim modellerini yönetim kuramlarının ışığında karşılaştırmalı olarak inceleyerek, Türkiye için bir liman yönetim modeli araştırması gerçekleştirmek ve bir model önerisi geliştirmek olarak belirlenmiştir. Bu yönüyle araştırma keşifsel ve kısmen de tanımlayıcı niteliktedir. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle AB üye ülkeleri limanlarında mevcut liman yönetim modelleri incelenerek, mevcut uygulamaların AB kriterlerine uygunluğu ve liman otoritelerinin bu kriterlerin yerine getirilmesindeki rolleri araştırılmıştır. Daha sonra Türkiye'de limanlar için liman yönetimi mevcut durum analizi yapılmış, mevzuat kapsamında liman yönetiminde otorite olarak yetkili olan taraflar ve rolleri araştırılmıştır. Belirlenen değişkenler kapsamında AB ve Türkiye liman yönetim uygulamaları arasındaki boşluklar, boşluk (gap) analizi ile tespit edilmeye çalışılmıştır.Araştırma kapsamında Türkiye için yeni bir liman yönetim modeli oluşturma sürecinde limancılık sektörünün farklı paydaşlarının görüş ve önerilerini almak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden olan Delfi çalışması gerçekleştirilmiştir. Literatür taraması, boşluk analizi ve Delfi analizinden elde edilen bulgular kapsamında Türkiye limanları için yeni bir yönetim modeli önerisi geliştirilmiştir.Anahtar Kelimeler: Yönetim Kuramları, Liman Yönetişimi, Liman Otoritesi. Today, port management has become one of the elements of competition between ports all around the world. As a result of the concept of new public management movement, governance concept has begun to find a place for the management of the port since the mid-1990s. `Port governance` concept which is a complex system involving public administration, private sector and civil society organizations and which represents their own network relationships and mutual interactions between them has taken the place of the concept of `port management` and port reforms have started to become a trend in the countries all around the world.Starting with port privatization in 1997 in Turkey, it has become one of the most important agenda expressed in academic papers, sector reports and various platforms that port management policy was identified with the organization policy undertaking the privatization and requirement of a macro system which controls the ports at the national level and which determines the future of port operations and strategies.The aim of this study is identified as to perform a port management model research and to develop a model proposal for Turkey by comparatively examining comparatively port management models applied in the various European member countries' ports under the light of management theories. This is also an exploratory and partially descriptive research with this aspect.For this purpose, firstly the current port management models in the EU ports were investigated, and then the existing applications in compliance with the criteria required by the EU and the port authorities' role in the fulfillment of these criteria were researched. Later, regarding port management, current situation for Turkish ports was analyzed the parties which are authorized under the legislation as port management authority and their roles were investigated. In the scope of these determined variables, it was attempted to determine the space (gaps) between the port management applications of EU and Turkey.In the scope of this research, Delphi analysis was carried out which is one of the qualitative research methods, in order to get opinions and suggestions of different stakeholders of port sector in the process of creating a new model of port management for Turkish ports. A proposal for a new management model for Turkish ports was developed through the findings obtained from literature review, gap analysis and Delphi analysis.Keywords: Management Theroies, Port Governance, Port Authority. 440

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Demirkollu, Serhan;

  ÖZET Ulaştırma koridorları, Batı'dan Doğu'ya ticaretin gelişmesi teorisi içinde üretim merkezleri ve piyasaları birbirlerine zaman ve maliyet açısından en ekonomik şekilde bağlamak amacıyla ulaştırma ağlan üzerinde daha ağırlıklı olarak kullanılmış olan güzergahlardan oluşmuştur. Türkiye sahip olduğu jeostratejik pozisyon ile geçmişten günümüze kadar önemli ulaştırma ağlan üzerinde veya kesişim noktasında bulunmuştur. Türkiye, Avrupa gibi dünyadaki ikinci en büyük ticaret piyasası ile Çin gibi dünyanın en büyük üretim merkezi arasındaki Batı-Doğu yönlü ulaştırma koridorunda Asya-Avrupa arasında bir kara köprüsü rolü olduğu gibi, Bağımsız Devletler Topluluğu, Kafkaslar ve Ortadoğu gibi önümüzdeki yıllarda dünyanın enerji ihtiyacının tamamına yakınını karşılayacak olan bölgelerin Akdeniz ve Avrupa'ya açılacağı Kuzey-Güney yönlü ulaştırma koridorunda önemli bir kapı durumundadır. Bu çalışmada, Türkiye'nin Batı-Doğu ve Kuzey-Güney ulaştırma koridorlarında lojistik üs olabilmesine yönelik olarak uygulaması gereken stratejiler belirlenmesi amaçlanmıştır. 2000-2004 yıllan arasındaki ulaştırma konulu yayınlarda Türkiye'nin ulaştırma koridorlarında lojistik üs olmasına yönelik metinler kantitatif olarak içerik analizine tabi tutularak genel eğilim ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen bu bilgiler Türkiye'nin her iki ulaştırma koridoruna yönelik olarak kalitatif inceleme kapsamında kuvvetli, zayıf yönleri ve çevresindeki fırsat ve tehditlerin analizinde kullanılmıştır. Bu KZFT analizi sonucunda Türkiye'nin her iki koridor için lojistik üs modeline göre geliştirmesi gerekenler ve bu süreçte uygulayacağı stratejiler belirlenmiştir. ABSTRACT Transport corridors are the most used ways in transport networks owing to the need of the most economic connection among markets and production centers in terms of the time and the cost and with regard to the West development theory. Turkey with its geostrategic position has been on intersection of important transport networks since the start of the first trade relations among humans. Turkey connects not only China as the global producer with Europe as the world biggest merchandiser in West-East direction like a landbridge and also the Caucasus countries and Common Independent States as the future sources of the global energy production with Mediterranean Sea in order to get in touch with international markets in North-South directions like a gate. The aim of this work is to provide solutions for the definition of strategies of Turkey as a logistics base in East-West and North-South transport corridors. In order to reach this aim, the tendency of Turkey for a logistics base is searched through the quantitative method of Content Analysis including the publications in Turkey between 2000 and 2004. The data of Content Analysis is then used for the qualitative search of both transport corridors trespassing Turkey by means of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) Analysis. At the end of this work, the results of SWOT Analysis of both transport corridors caused the establishment of strategies for the development of Turkey's position as a logistics base. VI 358

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ertaylan, Anil;

  Isı transferi hayatın her aşamasında yaşanan bir olaydır. İnsan vücudu ya da onun birerbileşeni olan akciğerler de aslında organik birer eşanjördürler. Bu denli sık kullanılan bucihazlar için endüstrinin temel arayışlarından biri aynı ısı alışverişi miktarı için dahaküçük eşanjörler tasarlayabilmektir. Bu tezde de gemilerde kullanılan bir ısı değiştiricitipi için optimum bir ısı transfer alanı bulmak ve bu sistemin alternatif sistemlerle,büyüklük, termal performans, ekonomik avantajlılık anlamında mukayeseleriniyapabilmek amaçlı bir çalışma sunulmuştur.Endüstride bu iş için geliştirilmiş olan değiştirici tiplerinden bahsedilmiştir. Isıdeğiştiricilerin, ısı değişim şekline, kompaktlığına, akışkan sayısına, ısı geçişmekanizmasına, konstrüksiyon özelliklerine ve akış şekline göre sınıflandırılmalarıverilmiş bu esnada da temel özellikleri, imalatında ve kullanımında dikkat edilmesigereken bazı noktalar, kullanıldığı alanlar incelenmiş ve şekillerle desteklenmiştir.Isı değiştirici cihazların özellikle gemilerde kullanılan tiplerinden, hangi tür gemilerde vene amaçlarla kullanıldıkları anlatılmıştır. Tezin ana konusu kapsamında daha ziyadesandık tipi soğutucular üzerinde durulmuş, bunların çalışma prensibi, buz, sığ su gibizorlu deniz koşullarında performansları, diğer sistemlerle kıyasları, onlara karşıavantajları ve dezavantajları, kullanım şekilleri sunulmuş ve ardından konstrüktif veözellikle termal açıdan tasarım esasları irdelenmiştir.Isı değiştirici tipi ve alanı seçiminde iyi sonuçlar veren ve temelde NTU metodunadayanan bir matematik model yardımı ile sandık tipi soğutucu ve ekonomik mukayesemaksatlı gövde borulu bir ısı değiştirici için optimum alanlar hesaplanmış ve buhesaptan çıkan sonuçlar ile alan seçiminde rol oynayan etkenlerin optimum alanmiktarına nasıl etkilediği grafikler yardımı ile irdelenmiştir. Bu grafiklerden SSseçiminde ele alınacak parametreler ve bunlardaki değişikliklerin diğer verilere nasılyansıyacağı izlenebilmektedir.Belirlenmiş bir ana makine için her iki ısı değiştiricinin kullanıldığı birer soğutma suyudiyagramı oluşturulmuş ve aynı ana makineyi soğutmak için devrelere gerekendonanımların listesi çıkarılıp ilk yatırım, işletme ve bakım onarım maliyetlerihesaplanmıştır. Böylece aynı işi yapan birbirine alternatif olabilecek iki sisteminekonomik yönden mukayesesi yapılmıştır.Böyle sistemlerin tasarımcıları ve bu sistemlerin kullanıcısı olanlar için, matematikmodelin çalışma şekli, tasarım öncesi yapılan kabuller ve sonuçta elde edilen termal veekonomik veriler belirli bir sıra ile verilmiştir. Heat transfer is an event that occurs every moment of life. Human body or itscomponents like lungs or skin are all organic heat exchangers. Most basic question ofindustry for this kind of most freqently used items is a way to design a smallerexchangers for the same amount of heat transfer. This study is prepared andpresented in order to find an optimum area for a kind of heat exchanger used in shipsand compare this system with its alternatives in way of dimensions, thermodynamicaland economical performances.Initially, types of heat exchangers are mentioned. Classification of heat exchangersaccording to their way and mechanism of heat exchange, compactness, no of fluid,constructions and flow types are explained by supporting diagrams and graphs withtheir basic and most common properties, points to consider during fabrication andusage of these items and utilization areas.After referring types of heat exchangers using in ships with their aim of usage, boxcoolers working principles, performances under icy or shallow water conditions,comparisons with other cooling systems and advantages, usages, and thermodynamicand constructive design principles are defined intensely.Optimum heat transfer areas both for a box cooler and a shell and pipe heat exchangerare determined in order to make comparison in way of their heat exchangingperformance in service of the same ship, by using a mathematical modelfundemantally based upon a NTU method. Parameters effecting the optimum heattransfer area are examined by this mathematical model. Graphics and diagrams arecreated in order to observe these parameters and their rate of effects reflected oneach parameters take role in the main function.For economical comparing, a cooling circuit is prepared for cooling the main engines ofthe same ship with two engines, both via box coolers and shell and tube heatexchangers. Necessary equipments for these two cooling circuits are listed and theirinvestment costs, operation and maintenance costs are calculated.A series of acceptances, equations and formulas, calculations, mathematic method andreceived thermodynamic and economic results are given respectively for designers andusers of this kind of cooling systems. 107

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Elif Tuğçe AKSUN;

  Gıda ambalajlarının gıda kalitesinin korunmasında önleyici, koruyucu ve depolama süresinde kalitenin korunması gibi üç temel görevi vardır. Globalleşmenin artması ve yeni türlerde gıda maddelerinin gelişmesiyle birlikte, ambalaj endüstrisi gıda kalitesinin depolama süresi boyunca korunması için yeni uygulamalar araştırılmaktadır. Bozulmaya karşı hassas gıdalarda kalitenin korunmasında mikrobiyal kalite son derece önemli yer tutmaktadır. Balık eti bozulmaya karşı hassas gıdalar arasındadır. Düşük aside sahip bir gıda olması sebebiyle gıda zehirlenmelerine neden olan bakterilerin oluşumuna imkan sağlayacak gıdalar arasında yer almaktadır. Ayrıca balık ürünlerinin bozulması, enzimatik yıkım, oksidasyon ve/veya bakteriyel bozulma nedeniyle gerçekleşebilmektedir. Su ürünleri çoklu doymamış yağ asitleri kaynağı olması sebebiyle kardiyovasküler hastalıklara karşı etkili olabilmektedir. Bazı akıllı ambalaj uygulamaları su ürünlerinin depolanması sırasında meydana gelen bozulmalara karşı duyarlıdır ve belirlenmesinde görev almaktadır. Bu derlemede, akıllı ambalaj teknolojisinin su ürünleri sektöründe uygulama olanaklarını incelenmiştir Food packaging have three main roles during protection, preservation and storage are still involved better continuance of food quality. Evolution of civilization and improvement of new kind of foodstuffs, packaging industry must create new possibilities for preventation of food quality during shelf-life. The quality and safety of perishable food is related to microbial quality has got a significance role. Fish is a very perishable foodproduct. It is a very low acidic food and thus is very liable to the expansion of food poisoning bacteria. Also decomposition of fish can be by reason of enzymatic spoilage, oxidation and/or bacterial spoilage. Fish is an important resource of polyunsaturated fatty acids stated to have defensive effects in opposition to heartconnected diseases. Some smart packaging mechanisms liable to determine this break down incident thought storage. In this review, smart packaging technologies that could be used to detect breakdown compounds from packed fishand fish products.Keywords: Smart packaging, fish, Storage, Quality

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Turkish Journal of M...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Turkish Journal of M...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Usluer, Hasan Bora;

  Üç tarafı denizlerle çevrilmiş olan, Asya ile Avrupa arasında köprü görevi yapan Türk Boğazları'nın kontrolüne sahip ülkemizde, denizciliğin gelişimini yakından takip etmek, bu gelişime katkıda bulunmak için artan bir çaba vardır. Deniz ticareti ve deniz taşımacılığındaki maliyetleri düşürmek, denizler de yapılan seyirleri daha güvenli bir hale getirmek, su altı ve su üstü zenginliklerinden maksimum faydaları sağlamak için sürekli olarak Hidrografik ve Oşinografik ölçümler yapılmakta, seyir yardımcıları tesis edilmekte, elektronik ve kağıt seyir haritaları üretilmekte ve seyir yardımcısı bilgileri eklenerek denizcilerin hizmetine sunulmaktadır.İnsan hayatı, seyir emniyeti ve doğal yaşamı olumsuz etkilemeyi önlemenin birinci planda tutulması prensibiyle yüzer unsurlar için sağlıklı ve güvenilir verilerle etki sahalarının kontrol altına alınması çabaları artırılmalı ve seyir emniyeti sağlayan her türlü seyir yardımcısı ile birlikte teknolojiyle paralel bir gelişim içerisinde kullanıcılara sunulmalıdır.Çalışmada gelişen teknoloji ürünü elektronik seyir yardımcıları ile Türk Boğazları'nda Fenerler ve Sis İşaretlerinin Elektronik Seyir Yardımcılarına Entegrasyonu incelenerek Türkiye'nin kontrolünde olan Türk Boğazları'nda daha emniyetli seyir için öneriler ve yorumlar da bulunulmuştur.Çalışma esnasında Türk Boğazları'nda deniz trafiğini, seyir için emniyetsiz kılan etkenlere değinilmiş ve gelişen teknoloji sonucunda gemilerde kullanılan ENC, ECDIS, AIS, ARPA RADAR, GPS v.b. sistemler ile nasıl birleştirilebilir olasılığı incelenmiştir. The Turkey is in good position that three sides cover by water also being a bridge with asian and europe, so it needs to be try for keep up with developing about sea technology and control the Turkish Straights. Decrease for marine transportation and commercial payments, protect the marine navigation, have benefit of marine culture ( above water and under water) ,hydrographic and oceanographic measurement are doing, the new naval aids creating and electronic and paper navigational charts are producing and adding naval aids informations, service to all mariners.Human life, naval safety and protect of the natural life are being main principles of produce healty and assurance datas for all floating components about increase control to impact areas with all the naval aids and serve to the all users in collateral concept.In this project includes comment and ideas for, introduce of developing the new technological naval aid?s electronics and how could be integrate Lights and Naval Aids with electronic navigation in Turkish Straights.In the project, I tried to find possibilty about unsafe navigational factors in Turkish Straights and how could integrate developing naval electronic equipments like ENC, ECDIS, AIS, RADAR, ARPA RADAR, GPS etc. when the project was processing. 109

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Eser, Raperin;

  Akut lösemi hastalarında KMT2A geni anomalilerinin saptanması olumsuz prognoza iĢaret eder. ÇalıĢmada amaç Güneydoğu Anadolu Bölgesi yetiĢkin akut lösemi hastalarında bu anormalliklerin sıklığını tespit etmektir. Dicle Üniversitesi hastaneleri Hematoloji kliniğine gelen Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) ve Akut Miyoloid Lösemi (AML) ön tanılı hastalarından alınan kemik iliği ve kan örneklerine KMT2A dual FISH probu uygulanarak, anomaliler araĢtırıldı. Anomali tespit edilen FISH olguları için ayrıca, Dicle Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı laboratuvarına rutin çalıĢmalar için gönderilen numunelerden bu çalıĢmada pozitif olanlarının panel analiz raporları da incelendi. Panelde incelenen diğer gen bölgeleri ile KMT2A bölgesi karĢılaĢtırılarak değerlendirme yapıldı. Akut lösemili hastalarda KMT2A bölgesindeki anomalilerin bazı diğer bölgelerdeki anomalilerle beraber görülmesi de olasıdır. Bu çalıĢmada KMT2A anomalili olguların, 2' sinde aynı zamanda 7. kromozomda da anomali görülmüĢtür ve 1 olguda 8q24.21 bölgesinde tetrazomi, 1 olguda da 8q21.3 bölgesinin trizomisi görüldü. FISH yöntemi ile yapılan çalıĢmada 62 olgunun 4'ünde 11q23.3 gen bölgesinde anomali tespit edilmiĢtir. Bu olgulardan 4'ü de erkek olup olguların 3'ü ALL iken 1'i AML' lidir. ALL' li olgularından 1'inde KMT2A gen bölgesinde tetrazomi ile MYC, ABL1, BCR bölgelerinde de tetrazomi tespit edildi. ALL' li 1 olguda KMT2A gen bölgesinde trizomi, 1 olgu da da hiperdiploidi bulundu. ALL'li diğer bir olguda ise KMT2A delesyonu görüldü. AML'li bir olguda KMT2A gen bölgesinde monozomi tespit edildi. 62 olguda 21 ALL'li olgulardan FISH analizinin %4,76 oranında, AML'li olgulardansa %2.43 oranında 11q23.3 gen bölgesinde meydana gelen sayısal ve yapısal değiĢimler tespit edilmiĢtir. Yaptığımız çalıĢmada; FISH ile elde edilen oranlar, literatür ile karĢılaĢtırıldığında ALL için eĢdeğer fakat AML için düĢük bulunmuĢtur. Detection of KMT2A gene abnormalities in patients with acute leukemia indicates an unfavorable prognosis. The aim of the study is to determine the frequency of these abnormalities in adult patients with acute leukemia in the Southeastern Anatolia Region. Anomalies were investigated by applying the KMT2A dual FISH probe to bone marrow and blood samples taken from patients with pre-diagnosis of Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) and Acute Myoloid Leukemia (AML) who came to the Hematology clinic of Dicle University hospitals. For FISH cases with anomaly, the panel analysis reports of the samples that were positive in this study among the samples sent to the Dicle University Medical Genetics Department laboratory for routine studies were also examined. Evaluation was made by comparing the KMT2A region with the other gene regions examined in the panel. In patients with acute leukemia, it is possible that anomalies in the KMT2A region are seen together with anomalies in some other regions. In this study, anomaly was also seen in the 7th chromosome in 2 of the cases with KMT2A anomaly, and tetrasomy in 8q24.21 region was seen in 1 case and trisomy in 8q21.3 region in 1 case. In the study conducted with the FISH method, anomaly was detected in the 11q23.3 gene region in 4 of 62 cases. 4 of these cases are male, while 3 of them are ALL, 1 has AML. Tetrasomy in the KMT2A gene region and tetrasomy in MYC, ABL1, BCR regions were detected in 1 of the cases with ALL. Trisomy in the KMT2A gene region was found in 1 patient with ALL, and hyperdiploidy was found in 1 patient. KMT2A deletion was observed in another case with ALL. Monosomy was detected in the KMT2A gene region in a case with AML. Numerical and structural changes in the 11q23.3% gene region were determined in 62 cases in 4.76% of FISH analysis from 21 cases with ALL and 2.43% of cases with AML. In our study; The rates obtained by FISH were found to be equivalent for ALL but lower for AML when compared with the literature.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Dicle Üniversitesi K...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility6
  visibilityviews6
  downloaddownloads6
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Dicle Üniversitesi K...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Deniz, Kağan;

  Mandibula angulus kırıkları tüm mandibula kırıklarının içinde en yaygın görülen kırık tiplerinden biridir. Bu bölgede meydana gelen kırıklar oluşan kırık hattının yönüne ve kırık segmentler üzerinde etkili kas kuvvetlerine bağlı olarak uygun olan ve uygun olmayan kırık olarak sınıflandırılır. Uygun olan ve uygun olmayan her iki angulus kırığında en sık kullanılan tedavi yöntemi Champy tarafından biyomekanik prensiplerle tarif edilen mandibula eksternal oblik hat üzerine yerleştirilen miniplak ve vidalarla yapılan rijit internal fiksasyondur. Bu çalışmanın amacı horizontal yönde uygun olan ve uygun olmayan kırıklarda miniplak, vidalar ve kemik üzerine gelen mekanik stresler değerlendirmektir. İki boyutlu bilgisayarlı tomografi ile 1 mm kesitler alınarak oluşturulan insan modelinden elde edilen verilerden mandibulanın üç boyutlu sonlu elemanlı modeli oluşturulmuştur. Bu modelden horizontal yönde uygun olan ve uygun olmayan kırık modelleri oluşturulup, mini plak ve vidalarla fiksayonları yapılmış ve modellere 200 N vertikal molar çiğneme kuvveti uygulanmıştır. Mini plak, vidalar ve kemik üzerine gelen stres değerleri değerlendirilmiş, uygun olan ve uygun olmayan kırıklarda karşılaştırılmıştır. Uygun olan kırık modelinde kemiğin ve miniplak vida sisteminin üzerindeki stres değerleri uygun olmayan kırığa göre daha fazla bulunmuştur. En yüksek stres değerleri uygun olan kırıkta plağın proksimal kemiğe yakın kısmında ve proksimal kemikteki distal vidada oluşmuştur. Sonuç olarak uygun olan ve uygun olmayan kırıktaki miniplak ve vidalar üstündeki mekanik stres karşılaştırıldığında uygun olmayan kırığın aleyhinde bulgular elde edilmemiştir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Baskent University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Baskent University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Erdal, Gülistan; Esengün, Kemal;

  Bu araştırmada, Tokat ilinde yaşayan ailelerin balık tüketim durumları incelenmiştir. Çalışmada yüz yüze görüşme tekniği ile elde edilen yatay kesit verileri kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde oransal tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Anket sonuçlarına ait bilgiler çizimlerle özetlenmiştir. Çalışmada, ailelerin balık tüketim miktarlarının etkileyen faktörleri analiz etmek için logit model kullanılmıştır. Logit model sonuçlarına göre, ailelerin balık tüketim miktarlarını mevsim ve sosyal statü değişkenlerinin istatistiksel olarak etkilediği tespit edilmiştir. This paper studies the fish consumption status of the families who live in Tokat. The horizontal section data is used in the study which is provided from face to face interviews. The proportional layer randomly with illustrating method is used to obtain the data. The information related to questionnaire results is summarized with drawings. Logit model is used in the study to analyze the effecting factors to the level of fish consumption of the families. According to the Logit Model results, it is determined that seasonal conditions and social status variables is statistically affecting the fish consumption level of the families.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Su Ürünleri Dergisiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Su Ürünleri Dergisi
  Article . 2015
  Data sources: DOAJ-Articles
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility3
  visibilityviews3
  downloaddownloads0
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Su Ürünleri Dergisiarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Su Ürünleri Dergisi
   Article . 2015
   Data sources: DOAJ-Articles
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
search
The following results are related to European Marine Science. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
155 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Şen, Ali;

  Aim: In this study, it was aimed to investigate the changes in fatty acid composition of sea bass fish grown in different environments (wild-freshwater environment, wild-marine environment, culture) as a result of applying three different cooking methods (deep fat frying, grilling, baking). Materials and Methods: 3 different cooking methods (deep fat frying, grilling, baking) were applied to sea bass fish grown in different environments (wild freshwater environment, wild marine environment, culture). 4 different groups were formed, including raw fish samples. The procedures applied in this research were carried out in triplicate. After the fish were washed and cleaned, they were made into fillets. Samples are adjusted to a minimum of 500 g. Fatty acid composition analysis was performed using the COI / T.20 / Doc.no.17 gas chromatographic method and GC-FID device. Results: The % fatty acids values obtained as a result of the analysis were determined as follows in the "freshwater, marine, culture" sea bass fish and in the "raw, deep fat frying, grilling, baking" co-oking groups, respectively. Omega-3; (14.78; 9.19; 13.60; 9.89), (16.41; 9.35; 15.66; 10.34), (11.76; 9.73; 11.23; 9 ,41), omega-6; (18.52; 46.58, 12.36; 29.83), (22.53; 30.49; 12.86; 29.81), (18.19; 30.18; 18.30; 30 .34), saturated fat; (0.47; 0.51; 0.80; 0.38), (0.50; 0.58; 0.77; 0.50), (1.68; 1.21; 1.18; 2 .03), monounsaturated fat; (0.93; 1.29; 0.62; 0.97), (0.79; 1.35; 0.60; 1.16), (3.22; 2.73; 2.32; 4 .59), polyunsaturated fat; (0.70; 2.33; 0.51; 0.99), (0.93; 1.41; 0.56; 1.23), (2.45; 2.91; 1.72; 4 .83), ALA; (0.33; 1.31; 0.25; 0.63), (0.38; 0.27; 0.24; 0.57), (0.42; 0.42; 0.35; 0 ,28), EPA; (0.02; 0.01; 0.23; 0.02), (0.03; 0.01; 0.25; 0.03), (0.01; 0.01; 0.02; 0 .01), DHA; (5.72; 4.91; 10.64; 4.80), (8.26; 4.68; 12.36; 5.28), (5.47; 4.70; 5.18; 4 ,66). Conclusion: According to all fish groups and cooking methods, grilled wild sea bass is the most suitable in terms of omega-3. Freshwater sea bass cooked in deep fat fried is more suitable in terms of omega-6, baked cultured sea bass is more suitable in terms of mono and polyunsaturated fats, grilled wild marine sea bass is more suitable in terms of EPA and DHA. For deep fat frying methods is generally cultured fish more suitable, wild freshwater and marine fish are more suitable for oven cooking for diets low in saturated fat. When raw and cooked fish groups are compared, cooking processes have a significant effect on the approximate fatty acid composition of fish. Amaç: Bu araştırmada farklı ortamlarda yetişmiş (tatlı su, deniz, kültür) levrek balıklarının üç farklı pişirme yöntemi (derin yağda kızartma, ızgarada, fırında) uygulanması sonucu yağ asitleri kompozisyonunda oluşan değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Farklı ortamlarda yetişen (tatlı su, deniz, kültür)levrek balıklarına 3 farklı pişirme yöntemi (yağda, ızgarada, fırında) uygulanmıştır. Çiğ balık numuneleri dahil 4 farklı grup oluşturulmuş, uygulanan işlemler 3 tekrar olarak gerçekleştirilmiştir. Balıklar yıkanıp temizlendikten sonra fileto haline getirilmiş en az 500 gr olacak şekilde hazırlanmıştır. Yağ asitleri kompozisyon analizi COI/T.20/Doc.no.17 gaz kromatografik yöntem ve GC-FID cihazı kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Analiz sonucunda elde edilen % yağ asitleri değerleri sırasıyla “tatlı su, deniz, kültür” levrek balıklarında ve sırasıyla “çiğ, derin yağda, ızgarada, fırında” pişirme gruplarında, omega-3; (14,78; 9,19; 13,60; 9,89), (16,41; 9,35; 15,66; 10,34), (11,76; 9,73; 11,23; 9,41), omega-6; (18,52; 46,58, 12,36; 29,83), (22,53; 30,49; 12,86; 29,81), (18,19; 30,18; 18,30; 30,34), doymuş yağ; (0,47; 0,51; 0,80; 0,38), (0,50; 0,58; 0,77; 0,50), (1,68; 1,21; 1,18; 2,03), tekli doymamış yağ; (0,93; 1,29; 0,62; 0,97), (0,79; 1,35; 0,60; 1,16), (3,22; 2,73; 2,32; 4,59), çoklu doymamış yağ; (0,70; 2,33; 0,51; 0,99), (0,93; 1,41; 0,56; 1,23), (2,45; 2,91; 1,72; 4,83), ALA; (0,33; 1,31; 0,25; 0,63), (0,38; 0,27; 0,24; 0,57), (0,42; 0,42; 0,35; 0,28), EPA; (0,02; 0,01; 0,23; 0,02), (0,03; 0,01; 0,25; 0,03), (0,01; 0,01; 0,02; 0,01), DHA; (5,72; 4,91; 10,64; 4,80), (8,26; 4,68; 12,36; 5,28), (5,47; 4,70; 5,18; 4,66) olarak tespit edilmiştir Öneri: Bütün balık grupları ve pişirme yöntemlerine göre omega-3 yönünden en uygun ızgarada pişirilmiş deniz levrekleridir. Yağda pişirilmiş tatlı su levrekleri omega-6, fırında pişirilmiş kültür levrekleri tekli ve çoklu doymamış yağlar, ızgarada pişirilmiş deniz levrekleri EPA ve DHA yönünden daha uygundur. Yağda pişirme yöntemine genel olarak kültür balıkları daha uygunken, doymuş yağ içeriği düşük diyetler için doğal tatlı su ve deniz balıkları fırında pişirme yöntemine daha uygundur. Çiğ ve pişmiş balık grupları kıyaslandığında pişirme işlemleri balıketinin yaklaşık yağ asidi bileşimleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Selcuk University In...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Selcuk University In...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Gıran, Ayşe Gizem;

  Giriş: Serviks kanseri; vajina yüzeyini döşeyen dokuyla, serviksin iç yüzeyini döşeyen dokunun kesiştiği transformasyon zonu adı verilen yerde başlayan yassı epitel hücre karsinomudur. Serviks kanseri tüm dünyada kadınlarda kansere bağlı ölümler arasında ikinci sırada yer alır. Epidemiyolojik çalışmalar, serviks kanseri için primer risk faktörünün insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu olduğunu göstermektedir.Amaç: Çalışmamızın amacı, preinvaziv lezyon aşamaları (CIN sınıflandırması) tespit edilen ve HPV tiplendirmesi yapılan 50 hasta (HPV+) ve 10 kontrol (HPV -) olgusuna ait sıvı bazlı sitolojik örneklerle (thin prep) FISH yöntemi kullanılarak, hastalıkla ilişkilendirilmiş ve literatürde daha önce tanımlanan olan 3q26 (TERC) ve 8q24.1 (C-MYC) bölgesindeki amplifikasyonları ve 7. kromozomun anöploidileri incelemektir. Ayrıca literatürde yayınlanan diğer çalışmalarla karşılaştırarak, saptanan anomalilerin, hastalığın premalign evrelerinin takibinde tarama yöntemleri ile birlikte kullanılabilirliğini incelemektirGereç-Yöntem: HPV enfeksiyonu saptanmış, preinvaziv servikal lezyon aşamaları tespit edilen 50 olgu ve 10 kontrol grubundan alınan thin prep pap smear örneği FISH analizi ile değerlendirilmiştir. FISH analizi ile 3q26 ve 8q24 bölgelerindeki amplifikasyonlar ve 7. kromozomun sayısal anomalileri incelenmiştirBulgular: Olguların %28 inde (14/50) FISH analizi ile en az bir anomali gözlenmiştir. Olguların % 22 sinde (11/50) C-MYC amplifikasyonu görülmüştür. C-MYC amplifikasyonu gözlenen olguların 4 ünde TERC amplifikasyonu da görülmüştür. Olguların %6 sında (3/50) trizomi 7 tespit edilmiştir. Anomali görülen olguların %85.7 sinin (12/14) yüksek riskli HPV ile, %14.3 ünün (2/14) düşük riskli HPV ile enfekte olduğu gözlenmiştirSonuç ve tartışma: En sık saptadığımız anomali C-MYC gen amplifikasyonudur (%22). C-MYC amplifikasyonlarının % 81.8 i yüksek riskli HPV tiplerinde görülmüştür ve literatür ile uyumludur (P<0.05). Çalışmamızda anomalili olguların %85.7 sinin yüksek riskli HPV ile enfekte olması (P=0,020), kromozom anomalilerinin tespitinin en az HPV tip belirlenmesi kadar hastalığın takibinde önemli olduğunu göstermiştir. Çalışmamız Türk populasyonunda bu konuda yapılmış ilk ve tek çalışma olma özelliğini taşımaktadır. Background: Cervix carcinoma is formed at transformation zone which is the interception area of vagina surface tissue and inner surface tissue of the cervix. All over the world, cervical cancer is the second cause of death among the women. Studies that have been done are indicated that human papillomavirus (HPV) infection is the primer reason of the cervix cancer.Aim: In our study to observe preinvasive lesion stages (CIN classification) diagnosed and HPV types done 50 cases and 10 control groups. Liquid based cytologic specimens (thin prep) are going to be observed based on the amplification in 3q26 (TERC) and 8q24.1 (C-MYC) area and the trisomy of the 7th chromosome, which are determined in literature before, by FISH technique. Also these obtain data is going to be compared with the previously printed studies and use following the premalign lesions with the scanning method will be investigated.Methods: HPV infected (+) and preinvasive cervical lesions stages diagnosis 50 cases and 10 control thin prep pap smear specimens were determined by FISH analysis. amplification in 3q26 and 8q24 area and numerical abnormality of the chromosome 7 were examined by FISH analysis.Results: Twenty-eight percent (14/50) of the patients were positive for at least one abnormality by FISH. C-MYC amplification were detected in %22 (11/50) of cases. Four of cases showed co-amplification C-MYC and TERC. Trisomy of 7 were detected in %6 (3/50) of cases. %85.7 (12/14) of cases abnormality detected infected with high risk HPV and %14.3 (2/14) of cases abnormality detected infected with low risk HPV were observed.Conclusion: C-MYC gene amplification was the most frequent abnormality among our patients. %81.8 of C-MYC amplification was detected with high risk HPV types and consistent with the previous literature (P<0,05). %85.7 of with abnormality cases infected with high risk HPV (P=0,020),chromosome abnormality at least HPV type indicate important role of prognosis. Our study is important due to being the first study and unique at this topic in Turkish population.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Dspace@ESOGUarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Dspace@ESOGU
  Master thesis . 2009
  Data sources: Dspace@ESOGU
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Dspace@ESOGUarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Dspace@ESOGU
   Master thesis . 2009
   Data sources: Dspace@ESOGU
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kizkapan, Taner;

  Günümüzde liman yönetimi dünya ülkeleri arasında limanlar arası rekabet unsurlarından biri haline gelmiştir. Yeni kamu yönetimi akımının bir sonucu olan yönetişim kavramı, 1990'lı yılların ortalarından itibaren limanların yönetiminde de yer bulmaya başlamıştır. Kamu yönetimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını içine alan karmaşık bir sistemi ve bunların kendi aralarındaki ilişkiler ağını ve karşılıklı etkileşimlerini ifade eden `liman yönetişimi` kavramı `liman yönetimi` kavramının yerini almış ve dünyanın çeşitli ülkelerinde liman reformları başlıca eğilim haline gelmeye başlamıştır. Türkiye'de 1997 yılında başlayan liman özelleştirmeleri ile birlikte, limancılık politikalarının özelleştirmeyi üstlenen kuruluşun politikaları ile özdeşleştiği ve limanları ulusal çapta kontrol eden, limancılık faaliyetlerinin geleceğini ve stratejisini belirleyen bir makro sistemin gerekliliği akademik çalışmalarda, sektör raporlarında ve değişik platformlarda dile getirilen en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir.Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin çeşitli limanlarında uygulanan liman yönetim modellerini yönetim kuramlarının ışığında karşılaştırmalı olarak inceleyerek, Türkiye için bir liman yönetim modeli araştırması gerçekleştirmek ve bir model önerisi geliştirmek olarak belirlenmiştir. Bu yönüyle araştırma keşifsel ve kısmen de tanımlayıcı niteliktedir. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle AB üye ülkeleri limanlarında mevcut liman yönetim modelleri incelenerek, mevcut uygulamaların AB kriterlerine uygunluğu ve liman otoritelerinin bu kriterlerin yerine getirilmesindeki rolleri araştırılmıştır. Daha sonra Türkiye'de limanlar için liman yönetimi mevcut durum analizi yapılmış, mevzuat kapsamında liman yönetiminde otorite olarak yetkili olan taraflar ve rolleri araştırılmıştır. Belirlenen değişkenler kapsamında AB ve Türkiye liman yönetim uygulamaları arasındaki boşluklar, boşluk (gap) analizi ile tespit edilmeye çalışılmıştır.Araştırma kapsamında Türkiye için yeni bir liman yönetim modeli oluşturma sürecinde limancılık sektörünün farklı paydaşlarının görüş ve önerilerini almak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden olan Delfi çalışması gerçekleştirilmiştir. Literatür taraması, boşluk analizi ve Delfi analizinden elde edilen bulgular kapsamında Türkiye limanları için yeni bir yönetim modeli önerisi geliştirilmiştir.Anahtar Kelimeler: Yönetim Kuramları, Liman Yönetişimi, Liman Otoritesi. Today, port management has become one of the elements of competition between ports all around the world. As a result of the concept of new public management movement, governance concept has begun to find a place for the management of the port since the mid-1990s. `Port governance` concept which is a complex system involving public administration, private sector and civil society organizations and which represents their own network relationships and mutual interactions between them has taken the place of the concept of `port management` and port reforms have started to become a trend in the countries all around the world.Starting with port privatization in 1997 in Turkey, it has become one of the most important agenda expressed in academic papers, sector reports and various platforms that port management policy was identified with the organization policy undertaking the privatization and requirement of a macro system which controls the ports at the national level and which determines the future of port operations and strategies.The aim of this study is identified as to perform a port management model research and to develop a model proposal for Turkey by comparatively examining comparatively port management models applied in the various European member countries' ports under the light of management theories. This is also an exploratory and partially descriptive research with this aspect.For this purpose, firstly the current port management models in the EU ports were investigated, and then the existing applications in compliance with the criteria required by the EU and the port authorities' role in the fulfillment of these criteria were researched. Later, regarding port management, current situation for Turkish ports was analyzed the parties which are authorized under the legislation as port management authority and their roles were investigated. In the scope of these determined variables, it was attempted to determine the space (gaps) between the port management applications of EU and Turkey.In the scope of this research, Delphi analysis was carried out which is one of the qualitative research methods, in order to get opinions and suggestions of different stakeholders of port sector in the process of creating a new model of port management for Turkish ports. A proposal for a new management model for Turkish ports was developed through the findings obtained from literature review, gap analysis and Delphi analysis.Keywords: Management Theroies, Port Governance, Port Authority. 440

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Demirkollu, Serhan;

  ÖZET Ulaştırma koridorları, Batı'dan Doğu'ya ticaretin gelişmesi teorisi içinde üretim merkezleri ve piyasaları birbirlerine zaman ve maliyet açısından en ekonomik şekilde bağlamak amacıyla ulaştırma ağlan üzerinde daha ağırlıklı olarak kullanılmış olan güzergahlardan oluşmuştur. Türkiye sahip olduğu jeostratejik pozisyon ile geçmişten günümüze kadar önemli ulaştırma ağlan üzerinde veya kesişim noktasında bulunmuştur. Türkiye, Avrupa gibi dünyadaki ikinci en büyük ticaret piyasası ile Çin gibi dünyanın en büyük üretim merkezi arasındaki Batı-Doğu yönlü ulaştırma koridorunda Asya-Avrupa arasında bir kara köprüsü rolü olduğu gibi, Bağımsız Devletler Topluluğu, Kafkaslar ve Ortadoğu gibi önümüzdeki yıllarda dünyanın enerji ihtiyacının tamamına yakınını karşılayacak olan bölgelerin Akdeniz ve Avrupa'ya açılacağı Kuzey-Güney yönlü ulaştırma koridorunda önemli bir kapı durumundadır. Bu çalışmada, Türkiye'nin Batı-Doğu ve Kuzey-Güney ulaştırma koridorlarında lojistik üs olabilmesine yönelik olarak uygulaması gereken stratejiler belirlenmesi amaçlanmıştır. 2000-2004 yıllan arasındaki ulaştırma konulu yayınlarda Türkiye'nin ulaştırma koridorlarında lojistik üs olmasına yönelik metinler kantitatif olarak içerik analizine tabi tutularak genel eğilim ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen bu bilgiler Türkiye'nin her iki ulaştırma koridoruna yönelik olarak kalitatif inceleme kapsamında kuvvetli, zayıf yönleri ve çevresindeki fırsat ve tehditlerin analizinde kullanılmıştır. Bu KZFT analizi sonucunda Türkiye'nin her iki koridor için lojistik üs modeline göre geliştirmesi gerekenler ve bu süreçte uygulayacağı stratejiler belirlenmiştir. ABSTRACT Transport corridors are the most used ways in transport networks owing to the need of the most economic connection among markets and production centers in terms of the time and the cost and with regard to the West development theory. Turkey with its geostrategic position has been on intersection of important transport networks since the start of the first trade relations among humans. Turkey connects not only China as the global producer with Europe as the world biggest merchandiser in West-East direction like a landbridge and also the Caucasus countries and Common Independent States as the future sources of the global energy production with Mediterranean Sea in order to get in touch with international markets in North-South directions like a gate. The aim of this work is to provide solutions for the definition of strategies of Turkey as a logistics base in East-West and North-South transport corridors. In order to reach this aim, the tendency of Turkey for a logistics base is searched through the quantitative method of Content Analysis including the publications in Turkey between 2000 and 2004. The data of Content Analysis is then used for the qualitative search of both transport corridors trespassing Turkey by means of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) Analysis. At the end of this work, the results of SWOT Analysis of both transport corridors caused the establishment of strategies for the development of Turkey's position as a logistics base. VI 358

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ertaylan, Anil;

  Isı transferi hayatın her aşamasında yaşanan bir olaydır. İnsan vücudu ya da onun birerbileşeni olan akciğerler de aslında organik birer eşanjördürler. Bu denli sık kullanılan bucihazlar için endüstrinin temel arayışlarından biri aynı ısı alışverişi miktarı için dahaküçük eşanjörler tasarlayabilmektir. Bu tezde de gemilerde kullanılan bir ısı değiştiricitipi için optimum bir ısı transfer alanı bulmak ve bu sistemin alternatif sistemlerle,büyüklük, termal performans, ekonomik avantajlılık anlamında mukayeseleriniyapabilmek amaçlı bir çalışma sunulmuştur.Endüstride bu iş için geliştirilmiş olan değiştirici tiplerinden bahsedilmiştir. Isıdeğiştiricilerin, ısı değişim şekline, kompaktlığına, akışkan sayısına, ısı geçişmekanizmasına, konstrüksiyon özelliklerine ve akış şekline göre sınıflandırılmalarıverilmiş bu esnada da temel özellikleri, imalatında ve kullanımında dikkat edilmesigereken bazı noktalar, kullanıldığı alanlar incelenmiş ve şekillerle desteklenmiştir.Isı değiştirici cihazların özellikle gemilerde kullanılan tiplerinden, hangi tür gemilerde vene amaçlarla kullanıldıkları anlatılmıştır. Tezin ana konusu kapsamında daha ziyadesandık tipi soğutucular üzerinde durulmuş, bunların çalışma prensibi, buz, sığ su gibizorlu deniz koşullarında performansları, diğer sistemlerle kıyasları, onlara karşıavantajları ve dezavantajları, kullanım şekilleri sunulmuş ve ardından konstrüktif veözellikle termal açıdan tasarım esasları irdelenmiştir.Isı değiştirici tipi ve alanı seçiminde iyi sonuçlar veren ve temelde NTU metodunadayanan bir matematik model yardımı ile sandık tipi soğutucu ve ekonomik mukayesemaksatlı gövde borulu bir ısı değiştirici için optimum alanlar hesaplanmış ve buhesaptan çıkan sonuçlar ile alan seçiminde rol oynayan etkenlerin optimum alanmiktarına nasıl etkilediği grafikler yardımı ile irdelenmiştir. Bu grafiklerden SSseçiminde ele alınacak parametreler ve bunlardaki değişikliklerin diğer verilere nasılyansıyacağı izlenebilmektedir.Belirlenmiş bir ana makine için her iki ısı değiştiricinin kullanıldığı birer soğutma suyudiyagramı oluşturulmuş ve aynı ana makineyi soğutmak için devrelere gerekendonanımların listesi çıkarılıp ilk yatırım, işletme ve bakım onarım maliyetlerihesaplanmıştır. Böylece aynı işi yapan birbirine alternatif olabilecek iki sisteminekonomik yönden mukayesesi yapılmıştır.Böyle sistemlerin tasarımcıları ve bu sistemlerin kullanıcısı olanlar için, matematikmodelin çalışma şekli, tasarım öncesi yapılan kabuller ve sonuçta elde edilen termal veekonomik veriler belirli bir sıra ile verilmiştir. Heat transfer is an event that occurs every moment of life. Human body or itscomponents like lungs or skin are all organic heat exchangers. Most basic question ofindustry for this kind of most freqently used items is a way to design a smallerexchangers for the same amount of heat transfer. This study is prepared andpresented in order to find an optimum area for a kind of heat exchanger used in shipsand compare this system with its alternatives in way of dimensions, thermodynamicaland economical performances.Initially, types of heat exchangers are mentioned. Classification of heat exchangersaccording to their way and mechanism of heat exchange, compactness, no of fluid,constructions and flow types are explained by supporting diagrams and graphs withtheir basic and most common properties, points to consider during fabrication andusage of these items and utilization areas.After referring types of heat exchangers using in ships with their aim of usage, boxcoolers working principles, performances under icy or shallow water conditions,comparisons with other cooling systems and advantages, usages, and thermodynamicand constructive design principles are defined intensely.Optimum heat transfer areas both for a box cooler and a shell and pipe heat exchangerare determined in order to make comparison in way of their heat exchangingperformance in service of the same ship, by using a mathematical modelfundemantally based upon a NTU method. Parameters effecting the optimum heattransfer area are examined by this mathematical model. Graphics and diagrams arecreated in order to observe these parameters and their rate of effects reflected oneach parameters take role in the main function.For economical comparing, a cooling circuit is prepared for cooling the main engines ofthe same ship with two engines, both via box coolers and shell and tube heatexchangers. Necessary equipments for these two cooling circuits are listed and theirinvestment costs, operation and maintenance costs are calculated.A series of acceptances, equations and formulas, calculations, mathematic method andreceived thermodynamic and economic results are given respectively for designers andusers of this kind of cooling systems. 107

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Elif Tuğçe AKSUN;

  Gıda ambalajlarının gıda kalitesinin korunmasında önleyici, koruyucu ve depolama süresinde kalitenin korunması gibi üç temel görevi vardır. Globalleşmenin artması ve yeni türlerde gıda maddelerinin gelişmesiyle birlikte, ambalaj endüstrisi gıda kalitesinin depolama süresi boyunca korunması için yeni uygulamalar araştırılmaktadır. Bozulmaya karşı hassas gıdalarda kalitenin korunmasında mikrobiyal kalite son derece önemli yer tutmaktadır. Balık eti bozulmaya karşı hassas gıdalar arasındadır. Düşük aside sahip bir gıda olması sebebiyle gıda zehirlenmelerine neden olan bakterilerin oluşumuna imkan sağlayacak gıdalar arasında yer almaktadır. Ayrıca balık ürünlerinin bozulması, enzimatik yıkım, oksidasyon ve/veya bakteriyel bozulma nedeniyle gerçekleşebilmektedir. Su ürünleri çoklu doymamış yağ asitleri kaynağı olması sebebiyle kardiyovasküler hastalıklara karşı etkili olabilmektedir. Bazı akıllı ambalaj uygulamaları su ürünlerinin depolanması sırasında meydana gelen bozulmalara karşı duyarlıdır ve belirlenmesinde görev almaktadır. Bu derlemede, akıllı ambalaj teknolojisinin su ürünleri sektöründe uygulama olanaklarını incelenmiştir Food packaging have three main roles during protection, preservation and storage are still involved better continuance of food quality. Evolution of civilization and improvement of new kind of foodstuffs, packaging industry must create new possibilities for preventation of food quality during shelf-life. The quality and safety of perishable food is related to microbial quality has got a significance role. Fish is a very perishable foodproduct. It is a very low acidic food and thus is very liable to the expansion of food poisoning bacteria. Also decomposition of fish can be by reason of enzymatic spoilage, oxidation and/or bacterial spoilage. Fish is an important resource of polyunsaturated fatty acids stated to have defensive effects in opposition to heartconnected diseases. Some smart packaging mechanisms liable to determine this break down incident thought storage. In this review, smart packaging technologies that could be used to detect breakdown compounds from packed fishand fish products.Keywords: Smart packaging, fish, Storage, Quality

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Turkish Journal of M...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Turkish Journal of M...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Usluer, Hasan Bora;

  Üç tarafı denizlerle çevrilmiş olan, Asya ile Avrupa arasında köprü görevi yapan Türk Boğazları'nın kontrolüne sahip ülkemizde, denizciliğin gelişimini yakından takip etmek, bu gelişime katkıda bulunmak için artan bir çaba vardır. Deniz ticareti ve deniz taşımacılığındaki maliyetleri düşürmek, denizler de yapılan seyirleri daha güvenli bir hale getirmek, su altı ve su üstü zenginliklerinden maksimum faydaları sağlamak için sürekli olarak Hidrografik ve Oşinografik ölçümler yapılmakta, seyir yardımcıları tesis edilmekte, elektronik ve kağıt seyir haritaları üretilmekte ve seyir yardımcısı bilgileri eklenerek denizcilerin hizmetine sunulmaktadır.İnsan hayatı, seyir emniyeti ve doğal yaşamı olumsuz etkilemeyi önlemenin birinci planda tutulması prensibiyle yüzer unsurlar için sağlıklı ve güvenilir verilerle etki sahalarının kontrol altına alınması çabaları artırılmalı ve seyir emniyeti sağlayan her türlü seyir yardımcısı ile birlikte teknolojiyle paralel bir gelişim içerisinde kullanıcılara sunulmalıdır.Çalışmada gelişen teknoloji ürünü elektronik seyir yardımcıları ile Türk Boğazları'nda Fenerler ve Sis İşaretlerinin Elektronik Seyir Yardımcılarına Entegrasyonu incelenerek Türkiye'nin kontrolünde olan Türk Boğazları'nda daha emniyetli seyir için öneriler ve yorumlar da bulunulmuştur.Çalışma esnasında Türk Boğazları'nda deniz trafiğini, seyir için emniyetsiz kılan etkenlere değinilmiş ve gelişen teknoloji sonucunda gemilerde kullanılan ENC, ECDIS, AIS, ARPA RADAR, GPS v.b. sistemler ile nasıl birleştirilebilir olasılığı incelenmiştir. The Turkey is in good position that three sides cover by water also being a bridge with asian and europe, so it needs to be try for keep up with developing about sea technology and control the Turkish Straights. Decrease for marine transportation and commercial payments, protect the marine navigation, have benefit of marine culture ( above water and under water) ,hydrographic and oceanographic measurement are doing, the new naval aids creating and electronic and paper navigational charts are producing and adding naval aids informations, service to all mariners.Human life, naval safety and protect of the natural life are being main principles of produce healty and assurance datas for all floating components about increase control to impact areas with all the naval aids and serve to the all users in collateral concept.In this project includes comment and ideas for, introduce of developing the new technological naval aid?s electronics and how could be integrate Lights and Naval Aids with electronic navigation in Turkish Straights.In the project, I tried to find possibilty about unsafe navigational factors in Turkish Straights and how could integrate developing naval electronic equipments like ENC, ECDIS, AIS, RADAR, ARPA RADAR, GPS etc. when the project was processing. 109

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Eser, Raperin;

  Akut lösemi hastalarında KMT2A geni anomalilerinin saptanması olumsuz prognoza iĢaret eder. ÇalıĢmada amaç Güneydoğu Anadolu Bölgesi yetiĢkin akut lösemi hastalarında bu anormalliklerin sıklığını tespit etmektir. Dicle Üniversitesi hastaneleri Hematoloji kliniğine gelen Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) ve Akut Miyoloid Lösemi (AML) ön tanılı hastalarından alınan kemik iliği ve kan örneklerine KMT2A dual FISH probu uygulanarak, anomaliler araĢtırıldı. Anomali tespit edilen FISH olguları için ayrıca, Dicle Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı laboratuvarına rutin çalıĢmalar için gönderilen numunelerden bu çalıĢmada pozitif olanlarının panel analiz raporları da incelendi. Panelde incelenen diğer gen bölgeleri ile KMT2A bölgesi karĢılaĢtırılarak değerlendirme yapıldı. Akut lösemili hastalarda KMT2A bölgesindeki anomalilerin bazı diğer bölgelerdeki anomalilerle beraber görülmesi de olasıdır. Bu çalıĢmada KMT2A anomalili olguların, 2' sinde aynı zamanda 7. kromozomda da anomali görülmüĢtür ve 1 olguda 8q24.21 bölgesinde tetrazomi, 1 olguda da 8q21.3 bölgesinin trizomisi görüldü. FISH yöntemi ile yapılan çalıĢmada 62 olgunun 4'ünde 11q23.3 gen bölgesinde anomali tespit edilmiĢtir. Bu olgulardan 4'ü de erkek olup olguların 3'ü ALL iken 1'i AML' lidir. ALL' li olgularından 1'inde KMT2A gen bölgesinde tetrazomi ile MYC, ABL1, BCR bölgelerinde de tetrazomi tespit edildi. ALL' li 1 olguda KMT2A gen bölgesinde trizomi, 1 olgu da da hiperdiploidi bulundu. ALL'li diğer bir olguda ise KMT2A delesyonu görüldü. AML'li bir olguda KMT2A gen bölgesinde monozomi tespit edildi. 62 olguda 21 ALL'li olgulardan FISH analizinin %4,76 oranında, AML'li olgulardansa %2.43 oranında 11q23.3 gen bölgesinde meydana gelen sayısal ve yapısal değiĢimler tespit edilmiĢtir. Yaptığımız çalıĢmada; FISH ile elde edilen oranlar, literatür ile karĢılaĢtırıldığında ALL için eĢdeğer fakat AML için düĢük bulunmuĢtur. Detection of KMT2A gene abnormalities in patients with acute leukemia indicates an unfavorable prognosis. The aim of the study is to determine the frequency of these abnormalities in adult patients with acute leukemia in the Southeastern Anatolia Region. Anomalies were investigated by applying the KMT2A dual FISH probe to bone marrow and blood samples taken from patients with pre-diagnosis of Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) and Acute Myoloid Leukemia (AML) who came to the Hematology clinic of Dicle University hospitals. For FISH cases with anomaly, the panel analysis reports of the samples that were positive in this study among the samples sent to the Dicle University Medical Genetics Department laboratory for routine studies were also examined. Evaluation was made by comparing the KMT2A region with the other gene regions examined in the panel. In patients with acute leukemia, it is possible that anomalies in the KMT2A region are seen together with anomalies in some other regions. In this study, anomaly was also seen in the 7th chromosome in 2 of the cases with KMT2A anomaly, and tetrasomy in 8q24.21 region was seen in 1 case and trisomy in 8q21.3 region in 1 case. In the study conducted with the FISH method, anomaly was detected in the 11q23.3 gene region in 4 of 62 cases. 4 of these cases are male, while 3 of them are ALL, 1 has AML. Tetrasomy in the KMT2A gene region and tetrasomy in MYC, ABL1, BCR regions were detected in 1 of the cases with ALL. Trisomy in the KMT2A gene region was found in 1 patient with ALL, and hyperdiploidy was found in 1 patient. KMT2A deletion was observed in another case with ALL. Monosomy was detected in the KMT2A gene region in a case with AML. Numerical and structural changes in the 11q23.3% gene region were determined in 62 cases in 4.76% of FISH analysis from 21 cases with ALL and 2.43% of cases with AML. In our study; The rates obtained by FISH were found to be equivalent for ALL but lower for AML when compared with the literature.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Dicle Üniversitesi K...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility6
  visibilityviews6
  downloaddownloads6
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Dicle Üniversitesi K...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Deniz, Kağan;

  Mandibula angulus kırıkları tüm mandibula kırıklarının içinde en yaygın görülen kırık tiplerinden biridir. Bu bölgede meydana gelen kırıklar oluşan kırık hattının yönüne ve kırık segmentler üzerinde etkili kas kuvvetlerine bağlı olarak uygun olan ve uygun olmayan kırık olarak sınıflandırılır. Uygun olan ve uygun olmayan her iki angulus kırığında en sık kullanılan tedavi yöntemi Champy tarafından biyomekanik prensiplerle tarif edilen mandibula eksternal oblik hat üzerine yerleştirilen miniplak ve vidalarla yapılan rijit internal fiksasyondur. Bu çalışmanın amacı horizontal yönde uygun olan ve uygun olmayan kırıklarda miniplak, vidalar ve kemik üzerine gelen mekanik stresler değerlendirmektir. İki boyutlu bilgisayarlı tomografi ile 1 mm kesitler alınarak oluşturulan insan modelinden elde edilen verilerden mandibulanın üç boyutlu sonlu elemanlı modeli oluşturulmuştur. Bu modelden horizontal yönde uygun olan ve uygun olmayan kırık modelleri oluşturulup, mini plak ve vidalarla fiksayonları yapılmış ve modellere 200 N vertikal molar çiğneme kuvveti uygulanmıştır. Mini plak, vidalar ve kemik üzerine gelen stres değerleri değerlendirilmiş, uygun olan ve uygun olmayan kırıklarda karşılaştırılmıştır. Uygun olan kırık modelinde kemiğin ve miniplak vida sisteminin üzerindeki stres değerleri uygun olmayan kırığa göre daha fazla bulunmuştur. En yüksek stres değerleri uygun olan kırıkta plağın proksimal kemiğe yakın kısmında ve proksimal kemikteki distal vidada oluşmuştur. Sonuç olarak uygun olan ve uygun olmayan kırıktaki miniplak ve vidalar üstündeki mekanik stres karşılaştırıldığında uygun olmayan kırığın aleyhinde bulgular elde edilmemiştir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Baskent University I...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Baskent University I...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Erdal, Gülistan; Esengün, Kemal;

  Bu araştırmada, Tokat ilinde yaşayan ailelerin balık tüketim durumları incelenmiştir. Çalışmada yüz yüze görüşme tekniği ile elde edilen yatay kesit verileri kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde oransal tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Anket sonuçlarına ait bilgiler çizimlerle özetlenmiştir. Çalışmada, ailelerin balık tüketim miktarlarının etkileyen faktörleri analiz etmek için logit model kullanılmıştır. Logit model sonuçlarına göre, ailelerin balık tüketim miktarlarını mevsim ve sosyal statü değişkenlerinin istatistiksel olarak etkilediği tespit edilmiştir. This paper studies the fish consumption status of the families who live in Tokat. The horizontal section data is used in the study which is provided from face to face interviews. The proportional layer randomly with illustrating method is used to obtain the data. The information related to questionnaire results is summarized with drawings. Logit model is used in the study to analyze the effecting factors to the level of fish consumption of the families. According to the Logit Model results, it is determined that seasonal conditions and social status variables is statistically affecting the fish consumption level of the families.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Su Ürünleri Dergisiarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Su Ürünleri Dergisi
  Article . 2015
  Data sources: DOAJ-Articles
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos