The following results are related to European Marine Science. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
31 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Karlsson, Sten; Bjøru, Bjørn; Holthe, Espen; Lo, Håvard; Ugedal, Ola;
  Persistent Identifiers
  Country: Norway

  Karlsson, S., Bjøru, B., Holthe, E., Lo, H. & Ugedal, O. 2016. Veileder for utsetting av fisk for å ivareta genetisk variasjon og integritet – NINA Rapport 1269. 25 s. Utsettinger av fisk gjøres i mange vann og vassdrag i Norge. Motivasjonen for å bedrive utsetting av f...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning
  Country: Norway

  Dette er en revidert versjon. Endringer er gjort på side 6, hvor figur er byttet ut med versjon med riktige farger, 08.08.2017. Rapporten beskriver tilførsler av nitrogen og fosfor i 2015 og resultater i 2016 for planteplankton, hydrofysikk og -kjemi samt organismer på ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schartau, Ann Kristin; Lagergren, Ragnar; Hesthagen, Trygve H.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning
  Country: Norway

  Målet for denne undersøkelsen har vært å teste norske og svenske metoder for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand for innsjøer, basert på ulike fysisk-kjemiske og biologiske parametere. Våren 2009 ble det valgt ut åtte innsjøer i Enningdalsvassdraget, fem ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Moy, Siri Røang;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning
  Country: Norway

  Prosjektleder Anette Engesmo Overvåkingsprogrammet for Ytre Oslofjord har fokus på å fremskaffe informasjon om miljøtilstanden med hensyn til eutrofiering, blant annet hos organismesamfunn på bunnen. I 2019 ble det gjennomført undersøkelser av flora og fauna på hardbunn...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Walday, Mats Gunnar; Rinde, Eli; Andersen, Guri Sogn; Hancke, Kasper; Moy, Siri Røang;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning
  Country: Norway

  Prosjektet Frisk Oslofjord skal samle kunnskap som skal gi grunnlag for bærekraftig forvaltning, styrking av de marine ressursene og det marine miljøet. NIVAs del i arbeidet omfattet utprøving av ny teknologi for undersøkelser og kartlegging av grunne marine naturtyper ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mats, Walday; Gunhild, Borgersen; Bjørnar, Beylich; Wenche, Eikrem; Gitmark, Janne; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune; Staalstrøm, André;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning
  Country: Norway

  Prosjektleder Mats Walday Siden 2001 har tilstanden i Ytre Oslofjord blitt overvåket i regi av Fagrådet for Ytre Oslofjord. Undersøkelsene gir informasjon om forurensende tilførsler til fjordområdet og om miljøtilstanden på bunnen og i vannmassene. Hovedvekten er på bes...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berge, John Arthur;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning
  Country: Norway

  På bakgrunn av litteratursøk og kontakt med enkeltpersoner, havnevesen/kommuneadministrasjon og forskningsinstitusjoner (DNV, HI) er det laget en sammenstilling av referanser for arbeider som omhandler miljøgifter i sediment og organismer (blåskjell og fisk) fra periode...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats Gunnar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning
  Country: Norway

  Prosjektleder Mats Walday Overvåkningsprogrammet for Ytre Oslofjord har fokus på å fremskaffe informasjon om miljøtilstanden med mht. eutrofiering, blant annet hos organismesamfunn på bunnen. I 2017 ble det gjennomført undersøkelser av flora og fauna på hardbunn i fjære...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Hangstad, Thor Arne; Walday, Mats Gunnar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning
  Country: Norway

  Målsettingen er å overvåke og angi den økologiske miljøtilstanden i 6 ulike fjordområder i Nordland hvor det er en aktiv akvakulturnæring. 2016-2017 er det gjort undersøkelser i Sjona, Nordfoldfjorden, Sagfjorden, Tysfjorden, Ofotfjorden og Øksfjorden som har omfattet d...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hesthagen, Trygve H.; Østborg, Gunnel Marie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning
  Country: Norway

  Hesthagen, T. og Østborg, G. 2006. Endringer i areal med forurensningsskadde fiskebestander i norske innsjøer fra rundt 1990 til 2006. I Sør-Norge har det vært omfattende skader på fiskebestander pga forsuring i mange vassdrag. Skadeomfanget pr. 1990 er tidligere dokume...

  Add to ORCIDorcid
31 research outcomes, page 1 of 4