The following results are related to European Marine Science. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
34 research outcomes, page 1 of 4
 • other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Tůmová, Markéta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Má bakalářská práce je autorská komiksová kniha jménem Akvárium, která se skládá ze třiceti stran obrazového materiálu a jednoho ilustrovaného potahu. Pro tvorbu jsem si vybrala techniku pen brush, který je doplňován centropenem. Jednotlivé komiksové strany byly kreslen...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Šumberová, Alžběta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Ilustrovaná kniha pro nevidomé. Ilustrace jsou dělány formou reliéfů, které jsou vytvořeny odlitím papírové hmoty do sádrových matric. Kniha má rozměry 290 x 235 x 50 mm. Fakulta umění a designu Obhájeno Illustrated tactile book for sightless children, which tells a sto...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Štěpánová, Markéta;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce řeší problematiku revitalizace vodních toků. V této práci jsou zohledněny podmínky pro život a migraci vodních živočichů. V první části této práce je rozbor typů vodních toků a charakteristiky rybích pásem. Dále jdou zde uvedeny příklady úprav vodn...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Králíková, Markéta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce s názvem náhrada škody způsobená zvěří a na zvěři pojednává hlavně o souvisejících institutech, jako je odpovědnost za škodu a vlastnictví.Tato práce je rozdělena do několika kapitol, kde je pro přehlednost uveden nejdříve historický vývoj těchto in...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Banzetová, Diana;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část se zabývá příčinami migrace ryb a s tím spojenou revitalizací toků pomocí výstavby rybích přechodů přes migrační bariéry. Jsou zde popsány dva základní typy rybích přechodů, přírodě blízké a technické, a hlavní rysy t...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Hrubá, Kateřina;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce se zaměřuje na diskriminaci v zaměstnání. Definuje veškeré základní pojmy. Charakterizuje všechny diskriminační důvody. Rozebírá jednotlivé právní prameny mezinárodního, evropského a českého práva. Obsahuje preventivní opatření a konkrétní případy z judi...

 • publication . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Holcnerová, Lenka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
  Country: Czech Republic

  PROJEKTY MEZI MOŘEM A ZEMÍ Pro zabývání se městy ležícími na oceánu v ateliérovém modulu magisterského studia pod vedením Ing. arch. Jana Mléčky pro mě byly zásadní dva podněty: tříletý studijní a pracovní pobyt v Portugalsku, Lisabonu – metropoli na břehu oceánu, který...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Sysel, Matěj;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Báseň strážce majáku má příliš rád ptáky od Francouzského autora Jacques Préverta zpracovaná v krátkém animovaném filmu. Obhájeno The poem Lighthouse keeper likes birds too much by French poet Jacques Prévert made in short animated movie.

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Halačka, K. (Karel);
  Persistent Identifiers
  Country: Czech Republic

  The container serves for easy, gentle and continuous safe storing live fish during their capture when using the electric power unit and also for their transport.

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2008
  Open Access Czech
  Authors:
  Doušová, Petra;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
  Country: Czech Republic

  V bakalářské práci teoretického charakteru byla řešena problematiky využití ryb jako bioindikátoru pro stanovení úrovně znečištění vodního ekosystému. Jako xenobiotikum byly vybrány polychlorované bifenyly (PCB), které stále ještě patří mezi prioritní organické polutant...

  Add to ORCIDorcid
34 research outcomes, page 1 of 4