The following results are related to European Marine Science. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
18 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Master thesis . 2003
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Romsloe, Børge Olav;

  Temaet i denne oppgaven er hvordan småstater opptrer i de nye institusjonelle rammene i Europa og EU for å drive utenriks- og sikkerhetspolitikk etter den kalde krigen. Hvordan har den økende utenrikspolitiske integrasjonen man har vært vitne til i EU i løpet av 1990-ta...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune; Walday, Mats Gunnar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk insitutt for vannforskning
  Country: Norway

  Jordbruk er største kilde for tilførsler både fosfor og nitrogen til Ytre Oslofjord. Avløpsrenseanlegg og naturlig avrenning er omtrent like store. Industriutslipp av fosfor har gått vesentlig ned de senere år. Glomma, Drammenselva, Numedalslågen og Skienselva represent...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Næstad, Frode;
  Publisher: Høgskolen i Innlandet
  Country: Norway

  Oppdragsgiver: Hafslund Eco Vannkraft AS På oppdrag fra Hafslund Eco Vannkraft AS ble kvalitetselementene fisk og virvelløse dyr undersøkt i Hylla, Litlhyllsjøbekken og Røa i Engerdal kommune. De er alle berørt etter vannkraftutbygging. Hylla og Litthylsjøbekken er regi...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Jensen, Thomas Correll; Bodin, Christian Lucien; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Hesthagen, Trygve; Hindar, Atle; Lungrin, Elina; Saksgård, Randi; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  Country: Norway

  Jensen T.C., Bodin C.L., Bongard T., Bækkelie K.A.E., Hesthagen T., Hindar A., Lungrin E., Saksgård R., Schneider S., Skancke L.B., Skjelbred B., Velle G. 2021. Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget - Resultater 2020. NINA Rapport 2009. Norsk institutt for natu...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Book . 1899
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Koren, J.;
 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
  Country: Norway

  Bækkelie, K.A.E. & Myrvold, K.M. 2020. Overvåking av referanseelver 2019. Vedleggsrapport for kvalitetselement fisk. NINA Rapport 1795. Norsk institutt for naturforskning. Overvåking av referanseelver er en del av norske myndigheters basisovervåkning for miljøtilstanden...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Jepsen, Jane Uhd; Arneberg, Per; Ims, Rolf Anker; Siwertsson, Anna; Yoccoz, Nigel Gilles;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
  Country: Norway

  Jepsen, J.U., Arneberg, P., Ims, R.A., Siwertsson, A. og Yoccoz, N.G. 2019. Test av fagsystemet for økologisk tilstand. Erfaringer fra pilotprosjekter for arktisk tundra og arktisk del av Barentshavet. NINA Rapport 1674. Norsk institutt for naturforskning. Fagsystemet f...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Myrvold, Knut Marius; Bækkelie, Knut Andreas E.; Holter, Tobias H.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  Country: Norway

  Myrvold, K.M., Bækkelie, K.A.E. & Holter, T. 2021. Overvåking av referanseelver 2020. Vedleggsrapport for kvalitetselement fisk. NINA Rapport 1969. Norsk institutt for naturforskning. Overvåking av referanseelver er en del av norske myndigheters basisovervåkning av milj...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Lydersen, Espen; Høgberget, Rolf; Fjeld, Eirik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning
  Country: Norway

  Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse. To typer av mikronisert solaritt (Ca2SiO4); Sol.2 og Sol.3, ble undersøkt for egnethet til bruk i vassdragskalking. Solarittene ble sammenliknet med de tradisjonelle kalkingsmidlene CaCO3 og NaOH i labforsøk for å stud...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2006
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Eilertsen, T.;
18 research outcomes, page 1 of 2