The following results are related to European Marine Science. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
51 research outcomes, page 1 of 6
 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Volk, Saša;
  Publisher: BF, Oddelek za živilstvo
  Country: Slovenia
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ferjančič, Kim;
  Country: Slovenia

  Na reki Bači smo evidentirali in popisali 79 prečnih vodnih objektov s potencialnim negativnim vplivom na gorvodno prehajanje rib. Med njimi je bilo 13 hidroenergetskih objektov in 1 ribja steza, za katero smo v času meritve ocenili kot neprehodno za vse ciljne vrste ri...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Povalej, Nataša;
  Publisher: N. Povalej
  Country: Slovenia

  Slivniško jezero je nastalo zaradi primarne funkcije zadrževanja vode in s tem zagotovilo varovanje okoliških krajev proti poplavam. Skozi leta se je ta funkcija začela spreminjati in kot primarne so prevladovale druge. Jezero je bogato naseljeno z ribami, raki, školjka...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Renko, Jure;
  Publisher: J. Renko
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ličer, Matjaž; Žagar, Dušan; Jeromel, Maja; Vodopivec, Martin;
  Publisher: Ljubljana, Ministrstvo za obrambo: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
  Country: Slovenia

  Numerični modeli za določanje stanja morja v Jadranskem morju

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Krošelj, David;
  Publisher: D. Krošelj
  Country: Slovenia

  Akvaponika je sistem, ki združuje pridelovanje zelenjave in gojenje rib. Njegova glavna prednost pred tradicionalnim vrtnarjenjem je prilagojenost na različna okolja, saj ne potrebujemo zemlje, tako lahko akvaponske sisteme postavimo tudi na sušnih območjih ali pa na de...

 • publication . Bachelor thesis . 2011
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Lončar, Maja;
  Publisher: M. Lončar
  Country: Slovenia

  Za vsa živa bitja je voda življenjskega pomena. V naravi voda nenehno kroži. Začetek in konec kroženja vode je praviloma v morju. V obliki vodne pare pride voda v zrak z izhlapevanjem iz raznih vodnih površin in vlažnih tal, oddajajo pa jo tudi živa bitja. V višjih zrač...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Brajnik, Zala;
  Country: Slovenia

  Sorodni vrsti, soška (Salmo marmoratus) in potočna postrv (Salmo trutta), se izrazito razlikujeta glede na vzorec v koži – pri soški postrvi najdemo labirinten, pri potočni postrvi pa pikčast vzorec. Z obsežnimi bioinformacijskimi analizami in ob dostopnosti dobro anoti...

 • publication . Doctoral thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Stanković, David;
  Publisher: D. Stanković
  Country: Slovenia
 • publication . Bachelor thesis . 2007
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Rajh, Milan;
  Publisher: M. Rajh
  Country: Slovenia
51 research outcomes, page 1 of 6