Filters (1)
Filters

European Marine Science Swedish

Filters

European Marine Science Swedish

The following results are related to European Marine Science. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
50 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Frise, Felicia;
  Publisher: KTH, Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
  Country: Sweden

  För att möta de kommande samhällsutmaningarna, med klimatförändring, miljödegradering och sociala problem, krävs en mer hållbar samhällsutveckling där den fysiska planeringen spelar en stor roll. Översiktsplaner, som regleras i den svenska plan- och bygglagen...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Swedish
  Authors:
  Schön, Martin;
  Publisher: Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap
  Country: Sweden

  Klimatförändringar tros ändra de ekosystem som finns på jorden, som resultat av de effekter som människan accelererar med antropogena utsläpp, och framtiden befaras bestå av värmeböljor, ökad surt regn och torrperioder. Med klimatförändringar anses vattendrags kemikalis...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Swedish
  Authors:
  Hägg, Sofia;
  Publisher: Linköpings universitet, Affärsrätt

  I studien ställs frågan hur den historiska förordningen ”produktplakatet” från 1700-talet ska tolkas i ett modernt juridiskt perspektiv. Produktplakatet reglerar än idag ett förbud för utländska redare att bedriva sjöfart på svenska vatten. En sådan aktivitet kallas för...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Swedish
  Authors:
  Johansson, Andreas;
  Publisher: Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  The aim with this review was to investigate whether a reconnection of an oxbow lake can contribute to higher biodiversity. However, oxbow lakes can be divided in three categories: Lentic- (connected with both ends to the river bed), semi-lentic- (connected with one end)...

 • publication . Report . 2009
  Open Access Swedish
  Authors:
  Bignert, Anders; Danielsson, Sara; Nyberg, Elisabeth; Asplund, Lillemor; Eriksson, Ulla; Berger, Urs; Haglund, Peter;
  Publisher: Naturhistoriska riksmuseet, NRM

  This report gives a summary of the monitoring activities within the national Swedish contaminant programme in marine biota. It is the result from the joint efforts of: the Department of Applied Environmental Science at Stockholm University (analyses of organochlorines),...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Swedish
  Authors:
  Nordblom, Gustav; Laiberg, Louise;
  Publisher: Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Risk communication in a modern maritime environment is unmistakably important but how does it fare against today’s science? This study focuses on a small part of risk communication, namely the differences in using one mean of communication as opposed to multiple means o...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Bizet, Alicia;
  Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper
  Country: Sweden

  Drygt en miljon invånare i Sverige är beroende av enskild dricksvattenförsörjning från grundvatten. För låga grundvattennivåer i grundvattenmagasin, kan bland annat leda till saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar. Syftet med studien var att fastställa om...

 • other research product . 2008
  Open Access Swedish
  Authors:
  Gustafsson, Matilda;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  The aim of this project is to investigate the meeting between the city and the sea and to look into how that could be developed and made use of. I want to find out how you can increase the availability of a specific place and make it more welcoming, I also want to bring...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 1999
  Open Access Swedish
  Authors:
  Degerman, Erik; Sers, Berit;
  Publisher: Fiskeriverket

  Elfiske har blivit en omfattande verksamhet i landet trots att någon egentlig elfiskeinstruktion inte funnits före 1994 (Appelberg & Bergquist 1994). Man har lärt sig av varandra och det finns idag flera personer som väl genomför ett praktiskt elfiske, och ofta enli...

 • publication . Report . 1993
  Open Access Swedish
  Authors:
  Karås, Peter;
  Publisher: Fiskeriverket

  1. Rekryteringsutfallets beroende av skilda reproduktionsstrategier och de naturliga omgivningsfaktorerna liksom effekten av miljöstörningar diskuteras för Bottniska vikens fiskarter. 2. En rekryteringsmodell för varmvattenarter som framtagits för abborre har prövats på...

50 research outcomes, page 1 of 5