research product . 2015

Effects of Russia’s counter-sanctions on small companies in the logistics and fish sectors in the Kymenlaakso region

Asanti, Tuomas;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Yrkeshögskolan Arcada
  • Country: Finland
Abstract
The aim of this thesis was to study how small logistics sector and fish sector companies in Kymenlaakso region have experienced the effects of Russia’s counter-sanctions. The main research questions in the study were “Have the Russia’s counter-sanctions affected companies’ businesses in Kymenlaakso region?”, “What kind of effect(s) have the companies identified and encountered?”, “What measures have companies taken regarding the situation?” and “Have the companies tried to find new markets for their products or services?”. The primary research method in this study was a semi-structured interview. The author of this thesis interviewed professionals and experts from different companies from the chosen sectors during spring 2015. The findings show that small companies in the logistics sector and fish sector have experienced either direct or indirect effects that have been caused by the counter-sanctions. Main challenges for the fish sector are decreases in producer prices and tightened competition in the European Union area. The logistics sector has experienced difficulties due to tightened liquidity conditions. There have also been bankruptcies in the logistics sector directly caused by the counter-sanctions. Companies in both sectors have been forced to look for alternative markets, postpone investments and lay-off or terminate personnel. Scepticism and uncertainty regarding trade with Russian customers and companies have emerged. On a national level, Finland’s container balance has been negatively affected partly due to the counter-sanctions. The scope of this study is limited to small fish sector and logistics sector companies in Kymenlaakso region. Also, due to the qualitative nature of the primary research method the findings of this study are not generalizable to the public. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella sitä miten pienet logistiikka –ja kalasektorin yritykset Kymenlaakson alueella ovat kokeneet Venäjän asettamien vastapakotteiden vaikutukset. Opinnäytetyön tutkimuskysymykset olivat ”Ovatko Venäjän vastapakotteet vaikuttaneet yritysten toimintaan Kymenlaakson alueella?”, ”Millaisia vaikutuksia yritykset ovat kohdanneet ja identifioineet?”, ”Mitä toimenpiteitä yritykset ovat tehneet tilanteeseen liittyen?” ja ”Ovatko yritykset pyrkineet löytämään tuotteilleen tai palveluilleen uusia markkinoita?”. Tämän opinnäytetyön ensisijainen tutkimusmenetelmä oli semistrukturoitu haastattelu. Opinnäytetyön tekijä haastatteli asiantuntijoita sekä ammattilaisia valituilta sektoreilta kevään 2015 aikana. Tulokset näyttävät, että pienet logistiikka –ja kalasektorin yritykset ovat kohdanneet joko suoria tai epäsuoria vastapakotteiden aiheuttamia vaikutuksia. Keskeisimmät haasteet kalasektorilla johtuvat tuottajahintojen laskusta sekä kiristyneestä kilpailuista Euroopan Union alueella. Logistiikkasektorilla on kohdannut vaikeuksia, jotka ovat johtuneet yritysten hankaloituneesta likviditeettitilanteesta. Myös vastapakotteiden suoraan aiheuttamia konkursseja on havaittu. Molempien sektorien yritykset ovat joutuneet etsimään tuotteilleen tai palveluilleen uusia markkinoita, viivästyttämään investointeja sekä lomauttamaan tai irtisanomaan henkilöstöä. Skeptisyys sekä epävarmuus kaupankäynnissä venäläisten asiakkaiden sekä yritysten kanssa on noussut esiin. Kansallisella tasolla vastapakotteilla on osaltaan ollut negatiivinen vaikutus Suomen konttitasapainoon. Tämän opinnäytetyö on rajoitettu tarkastelemaan pieniä logistiikka – ja kalasektorin yrityksiä Kymenlaakson alueella. Lisäksi, johtuen kvalitatiivisesta tutkimusmenetelmästä tämän opinnäytetyön tuloksia ei voida pitää yleistettävinä muihin yrityksiin.
Subjects
free text keywords: Economic sanctions, Russia, Logistics, ekonomiska sanktioner, Ryssland, logistikbranschen, Counter-sanctions, Kymenlaakso, small companies, fish, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Degree Programme in International Business
Communities
  • European Marine Science
Download from
Open Access
Theseus
2015
Providers: Theseus
Any information missing or wrong?Report an Issue