research product . 2015

Vanduo, jūra ir jūros kultūra žmonijos muzikos instrumentų įvaizdžiuose

Apanavičius, Romualdas;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2015
Abstract
Žmonijos etninių muzikos instrumentų pavidalų analizė ir gretinimas su galimais jų pirmavaizdžiais leidžia kelti mintį, kad muzikos instrumentai perteikia gyvūnijos, buities, gyvensenos įvaizdžius, atspindinčius itin senų, greičiausiai priešistorinių laikų gyvenseną, žmonių veiklą bei jų pasaulėžiūrą. Didelė etninių muzikos instrumentų įvaizdžių dalis atspindi ne tik gyvūnijos pasaulį ir buities įrankius, bet ir pirmykštį totemizmą, taip pat ir ritualinės kelionės į „aną“ pasaulį priemones, tarp kurių buvo ir luotai bei jūrų laivai. Sąsajos su vandeniu ir jūra leidžia kelti mintį apie dviejų – žvejų ir jūreivystės – senųjų kultūrų atspindžius bei liekanas, akivaizdžias žmonijos etninių muzikos instrumentų pavidaluose. Tačiau „jūros“ kultūra pastebima tik Egipto, Tarpupio ir Graikijos civilizacijose bei šių civilizacijų dabartinių tautų ir etninių grupių palikime, o „vandens“ kultūra, besisiejanti su žvejyba vidaus vandenyse, akivaizdi daugelio pasaulio tautų tradicijose. Su žvejų kultūra siejasi ir lietuvių bei kitų Baltijos regiono tautų etninių muzikos instrumentų įvaizdžiai. Having analysed the forms of the shapes of the ethnic musical instruments of the mankind, the data of the research leads to the presumption that the musical instruments convey the images of the fauna, mode of life, which reflects on very ancient processes of the humanity. The great part of the images of these instruments shows not only the animal kingdom and tools of everyday life, but also the ancient totemic world outlook and the means of burying – process of traveling to ‘another’ world. These means were canoes, boats and even sea ships. Connection with the water and sea propose the idea about the features concerning two cultures – fishing and shipping. The reflections and relics are evident in the shapes of the ethnic musical instruments of mankind. However, the ‘Sea’ culture is noticeable only in the civilisations of ancient Egypt, Mesopotamia and Greece and in the traditions of using the musical instruments of the current people living in these areas. The ‘Water’ culture relates with fishing in the local rivers and lakes and is evident in the traditions of many nations of the world. The images of the fishing culture are the most noticeable feature of the instruments of the Baltic people.
Subjects
free text keywords: Etniniai muzikos instrumentai, Vanduo, Jūra, Kultūra, Žvejyba, Ethnic musical instruments, Water, Sea, Culture, Fishing
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue