research product . 2011

Česlovas Janušas. "Prie Baltijos ir prie Atlanto"

Ruškienė, Danguolė;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2011
Abstract
2010 m. Lietuvą pasiekė dailininko Česlovo Janušo tapybos darbų kolekcija, kurią Lietuvos dailės muziejui (LDM) dviem dešimtmečiams deponavo jo sūnus ir kolekcijos savininkas Saulius Janušas. Pirmiausia ji buvo pristatyta Vilniuje, Radvilų rūmuose, išeivijos dailininkų kūrinių parodoje „Dovana Nepriklausomai Lietuvai“. Parodos atidarymo metu buvo surengtas Janušo kūrybai skirtas vakaras. Publikacijoje pateikiama trumpa informacija apie Lietuvos pajūryje veikiančiuose LDM padaliniuose surengtas parodas, kuriose buvo eksponuojama Janušo kūryba, pristatomi svarbiausi šio menininko, daugiausia žinomo kaip marinisto, gyvenimo faktai ir aptarta jo kūrybos raida bei savitumas. Pirmoji personalinė dailininko paroda įvyko 1938 m. Kaune. Nuo 1945 m. – parodos Vokietijoje, nuo 1951 m. – JAV. Janušas dekoravo Įgulos bažnyčią Kaune, Šv. Jurgio bažnyčią Šiauliuose, tautiniais motyvais išdekoravo Tėvų pranciškonų vienuolyno Apreiškimo parapijos salę Brukline (JAV). Sukūrė scenografijų spektakliams, dekoracijų lietuvių tautinio ansamblio pastatymams. 1971 m. personalinėje parodoje be įprastų realistinės stilistikos drobių pateikė ir abstrakčiosios dailės kūrinių. 1945–1949 m. įsteigė Meno studijos dirbtuves Viurcburgo pabėgėlių stovykloje, vėliau – medžio apdirbimo dirbtuves. Mokytojavo Pasvalio komercinėje mokykloje, Šiaulių ir Kauno gimnazijose, Kauno pirmojoje dailiųjų amatų mokykloje, nuo 1940 m. dirbo jos direktoriumi. In 2010, a collection of artist Česlovas Janušas paintings reached Lithuania. It was deposited by his son, an owner of the collection, Saulius Janušas to the Lithuanian Art Museum (LAM) for two decades. Firstly, it was introduced in an exhibition of emigrant artists called “Dovana Nepriklausomai Lietuvai” in Vilnius at Radziwill Palace. During the opening of the exhibition, there was an evening dedicated to Janušas' creative work. The publication includes brief information about exhibitions shown in the LAM departments which operate in the territory of the Lithuanian coast and exhibit Janušas' creative work. Also, it presents the most important facts of his, as a marine painter, life and discusses the development and originality of his creative work. The firs personal exhibition of the artist took place in Kaunas in 1938. Since 1945 there were exhibitions in Germany and since 1951 in the USA. Janušas decorated St. Michael the Archangel Church in Kaunas and St. George Church in Šiauliai. Moreover, he decorated the Hall of Annunciation Parish of Franciscan Fathers Monastery in Brooklyn (USA) in folk motifs. Also, he created scenographies for plays and decorations for the shows of the Lithuanian folk ensemble. In his personal exhibition in 1971, despite usual paintings of realistic style, he presented some abstract works. In 1945–1949, he established workshop for an art studio in the Wurzburg refugee camp, later established a woodworking workshop. He was a teacher in Pasvalys commercial school, Šiauliai and Kaunas gymnasiums, the first school of fine arts in Kaunas and, since 1940, became its director.
Subjects
free text keywords: Marina, Atlantas, Baltija, Dailininkai, JAV, Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA), Juoddkrantės miniatiūrų muziejus, Juodkrantės miniatiūrų muziejus, Jūra, Kolekcija, Kūryba, Lietuvos dailės muziejus, Palangos gintaro muziejus, Paroda, Paveikslas, Česlovas Janušas, Česlovas Jonušas, Artist, Atlantic, Baltic Sea, Collection, Creative work, Exhibition, Exibition, Juodkrantė Museum of Miniatures, Lithuania, Lithuania Art Museum, Lithuanian Art Museum, Palanga Amber Museum, Picture, Sea, Seascape, USA, United States of America
Any information missing or wrong?Report an Issue