research product . Other ORP type . 2017

Črešnja pri Bistri, novoodkrito kolišče na Ljubljanskem barju

Velušček, Anton; Čufar, Katarina; Culiberg, Metka; Toškan, Borut; Dirjec, Janez; Malez, Vesna; Janžekovič, Franc; Govedič, Marijan;
Open Access Slovenian
  • Published: 06 Jul 2017
  • Publisher: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU
  • Country: Slovenia
Subjects
free text keywords: Bistra (Vrhnika), Ljubljansko barje, kolišča, bakrena doba, datiranje, dendrokronologija, rastlinski ostanki, živalski ostanki, ptice, ribe, arheologija, Slovenija, Ljubljana moor, pile-dwellings, Copper Age, dating, dendrochronology, plant remains, animal remains, birds, fish, archaeology, Slovenia, udc:903.34(497.4)"636"
Related Organizations
Communities
Communities with gateway
OpenAIRE Connect image
Other Communities
  • EUTOPIA Alliance
  • European Marine Science
1 research outcomes, page 1 of 1
Any information missing or wrong?Report an Issue