research product . Other ORP type . 2015

New records of opistobranch gastropods in the waters off Slovenia (Gulf of Trieste, Northern Adriatic Sea)

Lipej, Lovrenc; Mavrič, Borut; Simič, Jan; Trkov, Domen;
Open Access English
  • Published: 21 Dec 2015
  • Publisher: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije, Societá storica del Litorale, Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia, Science and Research Centre of the Republic of Slovenia
  • Country: Slovenia
Abstract
The paper deals with four opisthobranch molluscs, which were found in the Slovenian marine waters as new records. The pleurobranchomorph Pleurobranchea meckeli was found on two occasions on muddy detritic bottom in the Gulf of Piran in June of 2013 and 2014. The nudibranch Favorinus branchialis was found in May and June 2014 on turf vegetation in a very shallow area off the pier in Koper harbour. Its spawn with white eggs was also found nearby. The second nudibranch Facelina rubrovittata was found in March 2010 crawling in the intertidal zone of the Nature reserve Strunjan. The third nudibranch Dondice banyulensis was found in waters of the Nature Monument Debeli rtic on sedimentary bottom. With the fi nding of these four species, the total number of opisthobranchs recorded to date in the Slovenian part of the Adriatic Sea increased to 75 species. Prispevek obravnava podatke o štirih vrstah polžev zaškrgarjev (Opisthobranchia), ki so bili najdeni v slovenskem delu Jadranskega morja. V letih 2013 in 2014 smo našli nekaj primerkov vrste Pleurobranchea meckelii. Gološkrgarja vrste Favorinus branchialis smo našli na nizki blazinasti vegetaciji v plitvem morju ob koprskemu pomolu v maju in juniju 2014. V bližini je bil tudi njegov mrest. O tej vrsti so znani zapisi iz okolice Rovinja in Ravene. Drugega gološkrgarja vrste Facelina rubrovittata smo našli v Mesecevemu zalivu v naravnem rezervatu Strunjan marca 2010. Ta vrsta je bila doslej znana predvsem iz zahodnega dela Sredozemskega morja, v Jadranskem morju pa je znan le zapis z zahodne obale južnega Jadrana iz leta 2006. Tretjega gološkrgarja Dondice banyulensis smo odkrili na dnu naravnega spomenika Debeli rtic, kjer se je plazil po perjanici cevkastega mnogošcetinca Spirographis spallanzani. Z novimi najdbami se je število v slovenskem morju ugotovljenih vrst polžev zaškrgarjev povecalo na 75. Te najdbe potrjujejo hipotezo, da je vrstna pestrost slovenskega dela Jadranskega morja izjemno velika, hkrati pa se bo seznam novoodkritih polžev zaškrgarjev v prihodnosti nedvomno še dopolnjeval z novimi zapisi.
Subjects
free text keywords: opistobranch fauna, sea, Slovenia, Mediterranean Sea, Gulf of Trieste, Pleurobranchea mechelii, Flavorinus branchialis, Facelina rubrovittata, udc:593.73:591.9(262.3-18)
Related Organizations
Communities
  • European Marine Science
Any information missing or wrong?Report an Issue