Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2019

Commented Translation of Selected Publicistic Texts

Duchek, Jiří;
Open Access
Czech
Published: 23 May 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Country: Czech Republic
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá teorií a praxí překladu. Praktická část obsahuje překlady třech vybraných publicistických textů z německých online týdeníků Der Spiegel a Die Zeit. Kromě překladu tato práce obsahuje i informace o německých týdenících a o autorech, kteří vybrané texty napsali a komentář, který se zaměřuje na konkrétní problémy, které během překladu nastaly. Závěr této práce tvoří dva glosáře obsahující slovní zásobu z oblasti ekologie oceánů. Obhájeno This bachelor thesis deals with the theory and practice of translation. The practical part contains a translation of three selected journalistic texts from the German online weekly magazines Der Spiegel and Die Zeit. In addition to the translation, this work also contains information about German weekly magazines and about the authors who wrote the selected texts and a commentary that focuses on the specific problems that arose during the translation. The conclusion of this work consists of two glossaries containing vocabulary from the field of ocean ecology.
Subjects

překlad, oceán, plastové odpadky, znečištění, translation, ocean, plastic garbage, pollution

Related Organizations
Related to Research communities
European Marine Science
moresidebar