Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 3 versions
Other research product . 2021

Autorská kniha na vlastní téma

Gavrilova, Vanessa;
Open Access
Czech
Published: 31 May 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Country: Czech Republic
Abstract

Výsledkem mé bakalářské práce je autorská kniha o včelách ve třech kopiích. Všechny varianty jsou zhotovené harmonikovou vazbou. Kniha má formát 176 mm x 250 mm. Jedná se o pop - upovou knihu s barevně zpracovanými ilustracemi technikou materiálového tisku a strukturových ploch. Ilustrací je celkem 13 dvoustran. Názvem této knihy je Včelí rok. Kniha je především zaměřená na dětské publikum mladšího školního věku, ale zaujme i starší čtenáře. Vypráví příběh o životě včel v jednom roce. Včelařský rok nezačíná jako náš běžný kalendářní rok. Jeho začátek je v období poslední hlavní snůšky na konci července a opět končí ve stejném období. Obhájeno The result of my bachelor's thesis is an author's book about bees in three copies. All variants are made of accordion binding. The book has a format of 176 mm x 250 mm. It is a pop - up book with color - processed illustrations using the material printing technique and structured surfaces. The illustrations are a total of 13 pages. The title of this book is Year of bee. The book is primarily aimed at young audiences of younger school age, but will also appeal to older readers. It tells the story of a bee's life in one year. The beekeeping year does not start as our normal calendar year. It begins at the time of the last main clutch at the end of July and ends again at the same time.

Subjects

kniha - včely - pop-up, book - bee - pop-up, autorská kniha, ilustrace, koláž, svoboda, moderní historie, afghánistán, jihoafrická republika, ukrajina, author's book, illustration, collage, freedom, modern history, afghanistan, south africa, ukraine, příběh, akvarel, oceán, postava, barva, kompozice, technika, story, watercolor, ocean, character, color, composition, technique

Related Organizations
Related to Research communities
European Marine Science
moresidebar