Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2020

Passenger ship

Mrázek, Pavel;
Open Access
Czech
Published: 31 Oct 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Country: Czech Republic
Abstract
Mořské plavidlo pro přepravu osob se soběstačným pohonem, které nastíní budoucnost plachetnic. Koncept plachetnice přináší revoluční řešení paluby, novodobé technologie s ohledem na ekologičnost a udržitelnost, a v neposlední řadě představení designové řeči Porsche v námořní architektuře. Obhájeno Passenger self-propelled sea vessel, which will outline the future of sailing. Sailboat concept brings a revolutionary deck solution, modern technologies with regard to environmental friendliness and sustainability, and last but not least, the introduction of Porsche design elements in marine architecture.
Subjects

plachatnice, ráhno, stěžeň, moře, oceán, rekreace, budoucnost, technologie, ekologičnost, udržitelnost, design, porsche design, stuttgart, jachta, koncept, sailboat, yard, mast, sea, ocean, recreation, future, technologies/high-tech, environmentalism, sustainability, design, porsche design, stuttgart, jachta, concept

Related Organizations
Related to Research communities
European Marine Science
moresidebar