Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2019

Cestou podvědomí

Čejková, Josefína;
Open Access
Czech
Published: 30 Sep 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Country: Czech Republic
Abstract

Namalovala jsem 6 obrazů, které se zabívají mým podvědomím. Zkoumám své vnitřní procesy a zkouším to zaznamenat. Obhájeno I painted 6 paintings that deal with my subconscious. I examine my internal processes and try to record it.

Subjects

podvědomí, strach, deprese, moře, voda, hlubina, slunce, myšlenky, sny, subconscious, fear, depression, sea, water, depth, sun, thoughts, dreams

Related Organizations

1.Freud Sigmund, Výklad snů. O snu. Praha: Psychoanalytické nakl. J Kocourek, 1998, ISBN 80-86123-07-3.

2. Ernest Hans Gombrich, Umění a Iluze. Studie o psychologii obrazového znázorňování. Překlad Miroslava Tůmová, 2002, Argo, ISBN 978-80-257-3031-7.

3. James Elkins, Proč lidé pláčou před obrazy, Praha: Academia, 2007, ISBN 978-80-200-1509-9.

4. Roman Kubíček, Jiří Zelinger, Výkladový slovník malířství, grafiky a restaurátorství, Granda Publishing, 2004, ISBN 978- 80-247-9046-6.

5. Bohuslav Slánský, Technika v malířské tvorbě, Malířský a restauratérský materiál, Nakladatelství technické literatury, 1976, ISBN 04-316-76.

6. Viktor Hugo, Básně [online], překlad Jaroslav Vrchlický, Městská knihovna v Praze, 2011.

7. Ladislav Fuks, Spalovač mrtvol, Mladá fronta v Praze, 1983.

Related to Research communities
European Marine Science
moresidebar