Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2013

Damages caused for game and by game

Králíková, Markéta;
Open Access
Czech
Published: 07 Feb 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Country: Czech Republic
Abstract

Tato diplomová práce s názvem náhrada škody způsobená zvěří a na zvěři pojednává hlavně o souvisejících institutech, jako je odpovědnost za škodu a vlastnictví.Tato práce je rozdělena do několika kapitol, kde je pro přehlednost uveden nejdříve historický vývoj těchto institutů a ke konci této práce je uvedeno srovnání s cizí právní úpravou. Katedra občanského práva Obhájeno This thesis titled damages caused for game and by game mainly deals with the related institutions, such as liability and property. This work is divided into several chapters, where for clarity that the earliest historical development of these institutions and by the end of this work is a comparison with foreign legislation.

Subjects

škoda, odpovědnost, vlastnictví, zvěř, zvíře, živočich, myslivost, rybářství, ryby, náhrada škody, damage, liability, property, game, animal, hunting, fishery, fish, damages

Related Organizations
Related to Research communities
European Marine Science
moresidebar