Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2014

Světelné body

Suttnerová, Tereza;
Open Access
Czech
Published: 30 Sep 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Country: Czech Republic
Abstract
Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit "světelné body" v podobě velkého objektu na jednom z ostrůvků v J?st?lenu, tři kontrastní malé stříbrné objekty a sérii broušených tamních kamenů. Obhájeno I would like to present my Bachelor project on "Light and Shadows" or even more precisely on "Light spots". The work consists of a few parts. The main and the biggest part is an object made from steel which I arranged on an island called J?st?len in Norway. To give the object complete meaning, I made three really small kinetic objects reacting to the air drifts and wind and also a few objects from stone from the J?st?len Island.
Subjects

Norsko, moře, objekt, světlo, kinetismus, Norway, sea, object, light, kinetism

Related Organizations
Related to Research communities
European Marine Science
moresidebar