publication . Bachelor thesis . 2015

Ranljivost slovenske obale za onesnaženje z nafto

Bosnič, Mitja;
Open Access Slovenian
  • Published: 10 Jul 2015
  • Publisher: M. Bosnič
  • Country: Slovenia
Abstract
Evropska zakonodaja od vseh članic zahteva pripravo načrta preprečevanja onesnaženja obalnega pasu in ukrepov ob morebitnem onesnaženju, pri čemer določa, naj država ob pripravi tovrstnega načrta deluje smotrno in ne pavšalno. Tudi Republika Slovenija bo tak načrt potrebovala in ta diplomska naloga, ki podaja pregled nad tipi in ranljivostjo celotne slovenske obale, je lahko podlaga za nadaljnje študije z vidika preprečevanja onesnaženja obalnega območja z nafto. V okviru diplomske naloge smo najprej preučili dve kategorizaciji tipov obale. Fingasova (2000) zajema glavne tipe obal, ki se pojavljajo po svetu, razdelitev obal Catta in Etheridgea (2006) pa se osred...
Subjects
free text keywords: gradbeništvo, diplomska naloga, UNI, onesnaženje, nafta, morje, obala, Tržaški zaliv, pollution, oil-spill, sea, coastal area, Gulf of Trieste, udc:502.51(26):504.5:665(043.2)
Related Organizations
Communities
European Marine Science
Any information missing or wrong?Report an Issue